Tanulmányok

História

140 éve alakult meg a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2010-12-07
A tanulmány az 1870-ben alakult szövetség sok-sok buktatóval teli munkájának állít emléket. Adalékokkal szolgál ahhoz a sokoldalú küzdelemhez, amelyet a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség fennállása alatt a rendszeres tűzoltóság terjesztéséért, tökéletesítéséért és egységessé alakításáért, a tűzoltóügy magyarországi kiteljesedésért folytatott. Körvonalazza azt az elszántságot, amellyel a jogutód Magyar Tűzoltó Szövetség az elődök példáját követve kíván a tűzoltóügy érdekében tevékenykedni.

Épületekben bekövetkezett tűz okozta károk vizsgálatáról, különös tekintettel az épületszerkezeti károsodásra
Írta: Soltész Tamás - 2010-11-29
Az építészeti tűzvédelem elemzésének egyik elemeként az MSZ 595-ös szabványsorozat aktuális átdolgozásához 1991-ben az előző év épülettűz statisztikáit elemzi a dolgozat. Elsősorban a hazai lakásállományt figyelembe véve kitér a tűzterjedés módjára, a tartószerkezetek károsodására. Soltész Tamás 1991-ben a Tűzvédelmi Kutató Intézetben készített dolgozatát adjuk közre, sajnálva, hogy ma megfelelő statisztikai adatbázis hiányában hasonló elemezés nem születhet.

Az épületek tűzvédelemének gazdaságossági kérdései
Írta: Soltész Tamás - 2010-11-23
Egyre több fórumon vetődik fel az építészeti tűzvédelem a gazdaságosság nézőpontjából, rendszerint megfelelő adatok nélküli disputák során, ahol tevékenységünk kimerül a biztosítók ostorozásában. Az 1990 –es évek fordulóján született kutatások újabb darabját adjuk közre, amelyben a szerzők az épületekbe telepített aktív és passzív tűzvédelmi rendszerelemek – akkori viszonyokat tükröző költségeit elemzik. A módszer és a törekvés talán a mai viták résztvevői számára is adhat inspirációt.

Az aktív tűzvédelem gazdaságossági kérdései
Írta: Soltész Tamás - 2010-11-22
Az építészeti tűzvédelem és a gazdaságosság kapcsolata című kutatás folytatásaként 1989-ben készült el a most közölt dolgozat, amely az akkori viszonyokra érvényes megállapításokat tartalmaz, de talán az építészeti tűzvédelem a gazdaságosság kérdéseit taglaló mai vitákhoz is adhat érveket.
Folytatjuk az 1990 –es évek fordulóján született kutatások közreadását.


Tűzesetek során bekövetkezett halálesetek és sérülések elemzése
Írta: Soltész Tamás - 2010-09-13
Az 1989. évi tűzesetek statisztikai elemzése alapján készült tanulmány megállapításai ma is figyelemre méltóak, másrészt talán egyfajta leletmentésre is vállalkozhatunk közreadásával. A Soltész Tamás által készített tanulmány a kilencvenes évek elején ráirányította a figyelmet a kérdésre és több intézkedést indukált.

Intézeti képzés az ezredfordulón
Írta: Minárovics János, Biczó István, Gáti István - 2010-08-25
2008-ban jelent meg „Az intézményi tűzoltóképzés hat évtizede” című kötet. Ebben a részben az katasztrófavédelmi szervezet létrehozása utáni időszaktól, vagyis a napjainkban zajló képzésekről kaphatunk képet bemutatva az új törekvéseket is. A szerzők Minárovics János, Biczó István és Gáti István munkájának közreadásával immár napjaink hazai történéseinek egy szeletét mutatjuk be.

A tűzoltóképzés története 1947-től az ezredfordulóig
Írta: Minárovics János, Biczó István, Gáti István - 2010-08-24
2008-ban jelent meg „Az intézményi tűzoltóképzés hat évtizede” című kötet. Ebben a részben az állami tűzoltóság létrehozása utáni időszaktól az ezredfordulóig terjedő időszak rövid történetét adjuk közre. A szerzők Minárovics János, Biczó István és Gáti István munkájának közreadásával a közelmúlt hazai történelmének egy szeletét mutatjuk be.

A tűzoltóképzés története a kezdetektől 1947-ig
Írta: Minárovics János, Biczó István,Gáti István - 2010-08-23
2008-ban jelent meg „Az intézményi tűzoltóképzés hat évtizede” című kötet. Elsőként a kezdetekről 1870 – 1947-ig tartó időszak rövid történetét adjuk közre. A szerzők Minárovics János, Biczó István és Gáti István munkájának közreadása a hazai történelem egy szeletét mutatja be a II. világháború utáni időszakig.

A tűzoltóság és a polgári védelem együttműködése a lakosságfelkészítési feladatokban
Írta: Dr. Hoffmann Imre - Németh Klára - 2010-03-29
A Légoltalom 75. évfordulóján, 2010. március 3-án a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban megrendezett konferencián elhangzott előadás a történelem egy érdekes szeletébe enged betekintést, a kezdetektől napjainkig végigvezetve az olvasót a lakosságfelkészítés hazai megoldásain

Tűz támadásban való rend tartás
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2009-11-05
A Tűzoltó Múzeum könyvtára sok-sok kincset őrizhet, ennek egyik bizonyítéka – valamelyik magyarországi település – nem rég előkerült kézzel írott tűzszabály-rendelete. A „Tűz támadásban való Rend tartás” a keltezés szerint 1738. április 26-án „született”.


Most megtüzesít vizet, levegőt, majd haragjában olvaszt, éget, öl III. rész
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2009-10-30
avagy adalékok a magyarországi ipari fejlődés kibontakozásától a XX. század utolsó harmadáig terjedő időszak ipari, kőolaj és földgázkitörések, valamint színház tüzeinek történetéhez.
Ebben az írásműben a hazai ipari fellendüléstől a XX. század utolsó harmadáig a gyárakban, üzemekben pusztító, a tomboló fáklya-, valamint a színháztüzek közül néhányról esik szó.


Katonának indult s szent lett belőle... kire áhítattal s lelkesedve néznek a Flórián vitézek
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2009-11-02
Ez az írásmű - a Tűzoltó Múzeum kiállítási anyagának tükrében - a Flórián legenda néhány részletét, és a Flórián ábrázolások némelyikét mutatja be.


1 2 3 4 5