Tanulmányok

História

Középmagas- és magas épületek tűzrendészeti előírásai: BM TOP 5-65
Írta: - - 2018-03-05
Ma már kevesen tudják, hogy a 60-as évek elején indult panelházépítés eredményeként a BM TOP (Tűzoltóság Országos Parancsnoksága) kidolgozta és 1965-ben közreadta az erre vonatkozó első szabványt, a ma már legendás 595-4:1986 szabvány elődjét. (Ez utóbbi 2004.09.01-ig volt hatályban.) A szabványoldalakat közreadjuk, hisz tanulságos a szabályozás szerkezete és az adott kort idéző tartalma, de szakmatörténeti szempontból is figyelemreméltó.

Kránitz József arcképe
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2016-04-06
Kránitz József elbeszélései helyileg a tűzrendészeti felügyelői, és tanítói működése a falusi emberek világában játszódnak. Versei érthető, könnyen megjegyezhető strófákba vannak szedve. Elsősorban az ifjúság számára témát a tűzoltói létet, a tűzoltás másokat segítő szép, önként vállalt feladatát népszerűsíti. Írásából kitűnik, hogy szerencsésen ötvözi tanítói, és a tűzoltói szerepköréhez kapcsolódó és nemcsak a fiatalokat érintő nevelési feladatokat.

Dr. Dévényi Endre arcképe
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2016-04-06
Dr. Dévényi Endre: Öröktüzek c. műve a saját versein kívül a magyar irodalom tűzzel kapcsolatos verseiből válogatott gyűjtemény. A könyvben nemcsak neves magyar költők, hanem irodalmi vénával megáldott tűzoltók versei is megtalálhatók. Ő tűzoltóként, parancsnokként is verselt, poéta volt, természetesen a tűzoltói léttel, tűzoltással foglalkozó versei állnak ezen írás reflektorfényében.

Szentgyörgyi Dénes arcképe
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2016-04-06
Szentgyörgyi Dénes a kor sokoldalú embere, a közélet aktív részvevője. A forrásanyagokból Szentgyörgyi tudatos és humánus lénye kiviláglik. Bizonyára ő is azt tartotta, és tudatában volt annak, hogy földi létünk egyik fontos dolga, hogy az arra rátermettek maradandót alkossanak. Városában, Marosvásárhelyen munkásságának teljessége ismert, itt levéltári, múzeumi, könyvtári anyagok, a személyét tisztelők, a leszármazottak sok mindent őriznek, amellyel arcképe teljessé tehető.

Dr. Erdély Ernő arcképe
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2016-04-06
Erdély Ernő Győr szabad királyi város egykori tűzoltó főparancsnokának szakmai, szakírói, szépirodalmi tevékenysége, gazdag életútja, szerteágazó közéleti tevékenysége, kiemelkedő tűzoltói munkája származása miatt Auswitz-Birkenauba ér véget. Itt hal meg feleségével együtt 1944. június 18-án. A tűzoltóknak az a szeretett és megbecsült szakembere embertelen körülmények között vesztette életét, aki oly nagy igyekezettel munkálkodott Győr város, és az ország tűzvédelmének korszerűsítésén, és aki külföldön is a magyar tűzoltóság elismert képviselője volt.

Tűzoltó múzeumi séta irodalmi adalékokkal
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2016-03-07
A Tűzoltó Múzeumi tárlatvezetés közben a szakmai bemutató anyaghoz illő – a szerző által gyűjtött és munkája során felhasznált - irodalmi adalék egy részét adja közre a cikk. Az írásban ismert költők, írók, kevésbé neves tűzoltók, vagy mások - elsősorban magyar személyek fejtik ki véleményüket a tűzről, illetve a tűz körüli eljárásról, a tűzoltó személyéről, a háttérről – a családról.

Épületek tűzvédelmének gazdaságossági kérdései
Írta: Soltész Tamás - 2016-01-29
Mibe kerül egy épület tűzvédelme? Milyen hatékonyságúak az egyes rendszerek? Megéri és milyen mértékig éri meg áldozni a tűzbiztonság növelésére? Mi legyen az aktív, a passzív rendszerek és a beavatkozó tűzoltóság együttműködése? Lehet-e aktív rendszerrel tűzgátló szerkezetet helyettesíteni? Ezek a kérdések napjainkban is komoly szakmai vitákat generálnak. Mit gondoltak erről 1990-ben – ezt olvashatják a korabeli tanulmányban.

Polgári védelem: a légoltalomtól a katasztrófavédelemig
Írta: Tóth Ferenc – Bonnyai Tünde - 2016-01-25
Magyarországon napjainkban a polgári védelem kifejezés sokkal inkább az angol „civil protection” fogalmával egyezik meg, mint a „civil defence” néven azonosítható, a légoltalomból továbbfejlődött tevékenységgel. Az Európai Unióban megjelenő civil protection fogalom gyakorlatilag megegyezik a magyar jog katasztrófavédelmi terminológiájával, ugyanakkor számos eleme mutat szoros kapcsolatot a támadófegyverek hatásai elleni védekezéssel, a klasszikus polgári védelemmel.

Babonák a tűzről - Mivel csillapítsuk a tűz éhét?
Írta: Berki Imre - 2013-02-06
Hogyan, kivel védték a még nem égő házat eleink? Miért kapott csókot a színházi tűzoltó? Miért fontak virágkoszorút a házra? Hogyan jósoltak tüzet? Mit nem szabad a tűzbe dobni? Mi a teendő, ha a tyúk kukorékolni kezd? A tűzzel kapcsolatos babonák a népi hitvilágba vezetnek. A mai ember számára tanulságos, szórakoztató, érdekes az ősidőkben keletkezett, majd modernebb formában is továbbélő hiedelmek sora. A közelmúltban az MTV1 Szerencsehíradó című műsora is forgatott a tűzzel kapcsolatos babonákról, szokásokról.


A háromszéki önkéntes tűzoltók múltja és jelene
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2012-03-23
A szerző az egyetemes és a magyar tűzvédelem történet, tűzoltóügy egy értékes írásművét mutatja be. A könyv a tűzvédelem fejlődésének bemutatása után a magyarországi és erdélyi önkéntes tűzoltó egyletek kialakulását tárgyalja. Fényképekkel gazdagon övezve számot ad a háromszéki falvak tűzvédelmének, tűzoltásáról, a háromszéki önkéntes tűzoltó egyletek fejlődéséről.


140 éves a Magyar Tűzoltóképzés
Írta: Prof. Dr. Bleszity János - 2011-07-14
Gróf Széchenyi Ödön a Magyar Országos Tűzoltó szövetség és a fővárosi hivatásos tűzoltóság megalakításakor 1870ben – az egységes tűzoltóképzés fontosságára hívta fel a figyelmet. Tettekben is hozzájárult a képzés alapjainak lerakásához. Tankönyvet írt, gőzfecskendőt szerzett be Angliából és bemutatta a használatát is. A képzésben vezetése alatt működő budapesti önkéntes tűzoltóság járt az élen, hiszen 1873ban már „őrparancsnoki”, egy év múlva pedig önkéntes tiszti tanfolyamot szerveztek a vidéki tűzoltótestületek tagjainak.


Tűzoltó volt, és vasutas
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2010-12-17
A szerző emlékeit és gondolatait adja közre – édesapja - Hadnagy József önkéntes tűzoltó százados, MÁV főfelügyelő életéről, önkéntes és létesítményi tűzoltói munkásságáról. A visszaemlékezés az 1934-1957-ig tartó időszakot öleli fel.


  1 2 3 4 5