Híreink

Hogyan működik a lengyel tűzoltóság, a Straż Pożarna?

2022. január 14. 07:30

Milyen a lengyel tűzoltóság felépítése? Hogyan tagozódik? Milyen az irányítási, riasztási rendszere? Milyen tűzoltó szervezetek vannak? Hogyan különböztetik meg az önkéntes és a hivatásos tűzoltókat? Hogyan finanszírozzák az önkéntes tűzoltóságokat? Egy kis kitekintés a 38,5 millió lakosú lengyel mentő tűzvédelemre.


Tűzoltó szervezetek

Lengyelország közigazgatásilag 16 vajdaságból (województwo) áll, ezek összesen 379 járásra (powiat) oszlanak, az alsó szinten pedig 2478 község található (gmina). A vajdaság területi (regionális), a járás és a község pedig helyi önkormányzat. Ezekre épül a tűzoltóság.

Lengyelországban a tűzoltóságok típusai:

  • Állami Tűzoltóság (PSP) (Państwowa Straż Pożarna)
  • Önkéntes Tűzoltóság (OSP- Ochotnicza Straż Pożarna)
  • Létesítményi tűzoltóság (Zakładowa Straż Pożarna) (összesen 91 egységgel)
  • Fegyveres erők tűzoltó egysége (Wojskowa Straż Pożarna).

A fő erőket az állami tűzoltóság jelenti, amely országszerte 502 tűzoltó laktanyával (Strażnica) működik, ezen felül 28 hazai szóhasználattal őrs (posterunek) van. Ezek azonban a hazai őrsöktől annyiban különböznek, hogy egy-három nagyobb járművel és négy-öt fős törzsállománnyal rendelkeznek. Céljait tekintve ezek is a vonulási idő csökkentését szolgálják.

A másik fő erő az önkéntes tűzoltóság, amely összesen 15 785 egyesülettel működve végzi feladatát. A létesítményi tűzoltóság összesen 91 egységgel működik.

A tűzoltóságot lengyelül Straż Pożarna-nak hívják. A tűzoltók (Strażaks) védőruháira és járműveire többnyire Straż van írva. Az állami és az önkéntes tűzoltóságok nemcsak felépítésükben különböznek egymástól, hanem például a sisak színében is: míg az állami PSP tűzoltók piros sisakot, addig az önkéntes OSP-k fehéret hordanak.

A nagyvárosok mellett a PSP egy vagy több mentő- és tűzoltó egysége (Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, JRG) kerületi szinten (powiat) állomásozik, és mindenütt 24 órás szolgálatot teljesítenek.

 

Országos rendszer

Az állami tűzoltóság, PSP élén a főparancsnok áll és felel az Országos Mentő- és Tűzoltórendszerért (Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, KSRG). Ez a régiók feletti és különösen a katasztrófavédelmi helyzetek koordinációjának központi szerve. Ennek a fő oszlopát az állami tűzoltóság jelenti, amelyhez minden egység (beleértve a tűzoltó iskolákat is) tartozik. Az önkéntes tűzoltóságok mintegy negyede, valamint egyes létesítményi és katonai tűzoltóságok is beépülnek ebbe a rendszerbe. Ilyen például Lengyelország legnagyobb létesítményi tűzoltósága, az Orlen nemzeti olajtársaság központi telephelyén, Płockban.

A KSRG tűzoltóságok elsősorban olyan bázistűzoltóságok, amelyek nemcsak a tüzek oltására, hanem műszaki mentésre és sürgősségi egészségügyi ellátásra is képesek. Sőt a veszélyeztetettségtől függően vízi vagy magasból mentést is el tudnak látni. Működési területük a kerület.

A cél az, hogy a KSRG tűzoltóegységei a riasztást követően 15 percen belül elérjék a működési területük minden pontját.

Az irányítás körzeti, vajdasági vagy országos szinten zajlik.

 

112-es segélyhívó központ

Ha Lengyelországban valaki tárcsázza a 112-t, a segélyhívó központ diszpécsere (Centrum Powiadamiania Ratunkowego, CPR) fogadja a hívást. Lengyelországban 17 segélyhívó központ van: egy-egy vajdaságonként és egy a fővárosban, Varsóban.

A diszpécser ezután vagy továbbítja a szükséges adatokat, és szükség esetén a telefonhívást a rendőrség (Policja), az állami tűzoltóság vagy az állami mentőszolgálat (Państwowe Ratownictwo Medyczn) kerületi vagy önkormányzati irányító központjába (Powiatowe / Miejskie Stanowiska Kierowania). Erre országosan szabványosított számítógépes rendszer létezik. A helyi irányítóközpont diszpécsere pedig az adott szervezetet riasztja a helyszínre.

 

Önkéntesek (OSP): egy szertár, egy egyesület 

Minden önkéntes tűzoltóság egyben bejegyzett egyesület is. A finanszírozásuk három lábon áll. Az adományokból, illetve a nagyobb beszerzésekhez elsősorban a lengyel belügyminisztérium költségvetéséből kapott támogatásból. A harmadik láb az önkormányzati rész.

A hazaitól eltérően a lengyel tűzvédelmi törvény szerint az önkormányzat (Gmina) felelős a tűzoltószertár (Remiza strażacka) karbantartásáért. Beszerzi az egyéni védőfelszereléseket és állja az üzemeltetési költségeket, például az üzemanyagot és a fűtést, valamint a gépjárművek és az önkéntes tűzoltók kötelező biztosítását.

Az önkéntes tűzoltók kiképzését az állami tűzoltóság végzi. A német gyakorlat szerint csak légzőkészüléket viselők lehetnek a kijelölt műveleti területen.

Az egyes mentési feladatokra specializálódott egyesületeket is tűzoltó egyesületnek nevezik. Pl.: keresés és mentés (USAR), búvárfeladat.

 

Költségtérítés az önkénteseknek

Az önkéntes tűzoltók költségtérítést kapnak a közösségtől a beavatkozásokra, gyakorlatokra és kiképzésekre. A törvényi maximum 29 złoty óránként, de nincs alsó határ, így egyes településeken óránként csak 5 złotyt fizetnek, sőt vannak egyesületek, ahol nem tartanak igényt erre a támogatásra. Az átlagos támogatás15 zloty körül mozog. Egy zloty kb.79 forint. Tehát az átlagos költségtérítés 1185 forint óránként.

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 622 látogató olvasta.