Híreink

Ultrakönnyű ipari gyorsbeavatkozó gépjármű – ötlettár önkénteseknek is

2022. január 11. 07:30

A hazai önkéntes tűzoltó egyesületeket olyan gyorsbeavatkozó gépjárművekkel szerelnék fel, melyek össztömege a 3,5 tonnát nem haladja meg. Önálló beavatkozási képesség! Pick-up vagy sem? Legyen személygépkocsi-vezetői (B kategória) engedéllyel vezethető. Ezekre a kérdésekre is választ ad szerzőnk.


Előzmények

A kisebb létesítményi tűzoltóságoknál korábban is általános volt 3,5 tonna össztömeg alatti „készenléti” járművek alkalmazása. A FER két létesítményi tűzoltóságánál a csere újragondolásra késztette a szakembereket.

A járművek kialakítása során alapvető elvárás volt, hogy legyenek

 • alkalmasak a keletkező tüzek kezdeti stádiumban történő megfékezésére;
 • alkalmazhatóak a védett területen esetlegesen előforduló tűzeset-típusoknál;
 • képesek a kezelőszemélyzet, a védőfelszerelések (védőruha, csizma, sisak, kesztyű, mászóöv, légzőkészülék, stb.) valamint a hatékony és biztonságos beavatkozáshoz szükséges szakfelszerelések készenlétben tartására és szállítására;
 • alacsony ráfordítással kialakíthatóak és üzemeltethetőek.

 

Döntési pontok – mit és miért így?

A jármű mérete

A jelenleg használatban álló fecskendők alapján csak 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömeggel biztosítható az önálló beavatkozási képesség.

A kishaszon-gépjárműről tehergépjárműre váltás következményei:

 • az üzemeltetési költségek nagymértékű növekedését eredményezné (felülvizsgálati, műszaki vizsga és javítási költségek, üzemanyag, kötelező felelősségbiztosítás, stb.).  
 • A megvalósítás különösen magas egyszeri ráfordítást igényelne (alapjármű beszerzése, felépítmény kialakítása, szertár átépítése, gépjárművezetők átképzése, stb.).

A legfeljebb 3,5 tonna  megengedett legnagyobb össztömegű („B” jármű kategóriára érvényes vezetői engedéllyel vezethető) kialakításnál az alapjármű, a beépítésre kerülő egységek és a málha tömege lesz a meghatározó tényező.

 

Az oltórendszer kialakítása és az elvárt beavatkozási teljesítmény

A megengedett maximális össztömeg mellett törekedtünk a legnagyobb tűzoltási teljesítmény elérésére. A lehetőségek:

 • Az alapjárművet nagyméretű tűzoltókészülék-szerű oltóegységgel szerelik fel.
 • Magas nyomású vízzeloltó egységet építetenek a járműre, kisebb méretű oltóvíztartállyal és alacsony térfogatáramú, de magas nyomású (100+ bar) gyorsbeavatkozóval.
 • A jármű oltóvizet nem szállít, de a málházott felszerelések között kismotorfecskendő is helyet kap. Ebben az esetben a külső vízforrásról megtáplált fecskendővel megfelelő teljesítményű és nyomásértékű vízsugár (vagy vízsugarak) működtethetőek a járműről.

A normálnyomású vízrendszer kialakítása mellett döntöttünk, a lehető legnagyobb – járművön szállítható – vízmennyiséggel és az elsődleges beavatkozáshoz szükséges málhával.  A magasnyomású, kisebb szállított vízmennyiséggel működő oltórendszer beépítése több felszerelés szállítására biztosított volna lehetőséget, azonban a „hagyományos” normálnyomású és – teljesítményű, vízzel- és habbaloltás lehetősége szélesebb körű bevethetőséget garantált.

A következő tűzoltástechnikai alapkövetelményeket határoztuk meg:

 1. Legyen alkalmas legalább 1 db, minimálisan 200 liter percenkénti teljesítményű vízsugár működtetésére.
 2. Legalább 2-3 perc külső vízforrástól független működési időt biztosítson a fenti percenkénti teljesítménnyel, azaz legalább 4-600 liter kapacitású beépített víztartály szükséges.
 3. Külső vízforrás esetén biztosított legyen a folyamatos működés lehetősége.

 

A szállítható létszám

A hazánkban elérhető, legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű alapjárművek többnyire rendelkeznek 5 személyes változattal. Ezek a „duplafülkés” megoldások általában legalább 100-150 kg-al alacsonyabb hasznos terhelhetőséget kínálnak, mint a két vagy három személyes változatok.

Esetünkben a riasztásra kerülő – tűzoltói feladatukat üzemviteli munkájuk mellet végző – tűzoltók a tűzoltóság által védett területen tartózkodnak „készenléti idejükben”. Riasztás esetén a készenlétben állók tartózkodási helyüktől függően a tűzoltó gépjárművel vonulnak, vagy az esemény helyszínén csatlakoznak az egységhez.

Ezért a nagyobb hasznos terhelhetőség érdekében lemondtunk a teljes készenléti létszám járművön történő elhelyezéséről, a szállítható

 

Az alapjármű kiválasztása

A három fő változat:

 1. pick up;
 2. alváz felépítmény nélkül (pl. járóképes alváz padlólemez nélkül, padlólemezes alváz, platós kialakítás);
 3. „dobozos” furgon kialakítás, különböző hosszúsági és magassági méretekkel és ajtóelrendezéssel.

Legkisebb hasznos terhelhetőséget a pick up-ok kínálják: alig néhány model éri el az 1,2 tonnát, mely érték több száz kilogrammal marad el a másik két változaténál, azonban ezért rendszerint terepjáró kivitelt kapunk.

A felépítménnyel nem rendelkező alvázas változatok teherbírása megközelítheti – vagy akár el is éri – az 1800 kg-ot. Ebben az esetben nincs „külső dobozunk”, a teljes málhateret fel kell építeni, ami költségnövekedést és az önsúly növekedését, így a hasznos terhelhetőség csökkenését okozza.

Választásunk végül a két oldalsó tolóajtóval szerelt „furgon” változatra esett, hiszen a nagy – akár 1600 kg hasznos – terhelhetőség mellett már a külső borítás és a „málhatér” ajtók is készen állnak. A hazai forgalmazótól az alapjárműveket a készenléti funkcióból fakadó állandó maximális terhelés miatt megerősített rugózással rendeltük meg, ami csupán jelképes mértékű áremelkedést eredményezett.

 

Terepjáró képesség

 • Elsősorban téli útviszonyok között, vagy az úthálózattól távolabb eső vegetáció tüzek esetén jelenthet a magasabb kialakítású, öszkerékmeghajtású változat érdemi előnyt.
 • A terepjáró kivitel alkalmazhatóságát nagymértékben rontja a kisebb terhelhetősége, így emiatt ezt végül elvetettük.

 

Vízszívattyú kiválasztása

A vizsgált jármű kategóriában az alapjárművek nem rendelkeznek a vízszivattyú meghajtására alkalmas mellékhajtóművel, így kézenfekvő megoldásként kínálkozott robbanómotoros tűzoltó szivattyú beépítése. Számos gyártmány és típus érhető el a piacon, melyek teljesítménye kielégíti az elvárt tűzoltástechnikai jellemzőket, így a kiválasztásnál az elvárt teljesítmény mellett, a lehető legalacsonyabb üzemkész tömeget helyeztük előtérbe.

 

A megvalósult elképzelés

A kiválasztott alap gépjárművek

 • FIAT Ducato, illetőleg
 • CITROEN Jumper mindkét oldalon gyári tolóajtóval.

Az alkalmazott vízszivattyúk

Míg az első két jármű magasnyomású oltóvízhálózattal ellátott területen áll készenlétben, addig a harmadik jármű által védett területen csak „alacsonynyomású” tűzcsaphálózat került kiépítésre.

Az első két esetben a víz-, vagy habágyúval történő beavatkozás esetén a szükséges létszám és a felszerelések helyszínre juttatásán túl nincs más szerepe a járműnek. A harmadik jármű esetén a beépített vízszivattyúnak az ágyúval történő beavatkozáshoz szükséges nagyobb térfogatáram esetén is működnie kell: a tűzcsapból érkező 3-5 bar nyomásértéket 7-9 bárra kell emelni. Esetünkben a már mindhárom területen rendelkezésre állt AKRON Apollo típusú, kihajtható talpakkal telepíthető hab-víz ágyúkat használtuk. A habbekeverésre alkalmas ágyúfejeknek köszönhetően – megfelelő habképzőanyag forrás esetén – a folyamatos nagyteljesítményű habbaloltás lehetősége is biztosított ezekkel az eszközökkel.

Minderre figyelemmel eltérő teljesítmény-fokozatú tűzoltó szivattyúkat építettünk be:

 • Az első két járműre a víz- vagy habsugár üzemeltetésére alkalmas Waterous PB 18-3025A, illetőleg Rosenbauer Otter típusú centrifugál szivattyú került.  
 • A harmadik járműbe Rosenbauer Beaver kismotorfecskendő kerül beépítésre.

 

Az oltórendszer kialakítása

A beépített oltórendszer kialakítása mindhárom jármű esetében különböző.

 • Az első jármű oltórendszere nem tartalmaz különleges megoldásokat, a szivattyúból kilépő oltóanyag csak nyomócsonkokon keresztül nyerhető ki. A habbekeverést 200 liter percenkénti teljesítményű vízsugárszivattyú beépítése biztosítja. A járművekre S2/M2 állítható habkiadósságú habsugárcső került málházásra, amely egyaránt használható nehéz-, vagy középhab előállítására.
 • A második felépítmény esetén a nyomóoldal 30 méter hosszúságú, alaktartó tömlővel szerelt gyorsbeavatkozó sugárral egészült ki. A sugárcső cserélhető: vízsugárcső, vagy a málházott S2/M2 állítható habsugárcső egyaránt alkalmazható.
 • A harmadik jármű tűzoltó-berendezése az előző autókba beépített rendszer továbbfejlesztett változata, amely már vízágyú működtetésére is alkalmas lesz. A nagyobb teljesítményű beavatkozás érdekében a jármű bal oldali tolóajtajánál kihúzható sínen, speciális talpazaton, egyszerű mozdulattal oldhatóan rögzítve, bevetésre készen a telepíthető AKRON Apollo hab-víz ágyú kap helyet. Megtáplálása a szivattyú nyomóvezetékéről kerül kiépítésre úgy, hogy az ágyú képes legyen minimálisan 1300 liter/perc teljesítménnyel üzemelni a sín kihúzása után, további szerelés nélkül. A kihúzható ágyú közelében habképzőanyag-kanna kerül elhelyezésre, amely a habbekeverő ágyúfej habanyag ellátását biztosítja. A speciális kihajtható talpazat lehetővé teszi, hogy szükség szerint a tálcáról leemelve, a tűzoltási taktikának megfelelő helyre telepítsük.

A víztartály

Az oltóvíz szállítására az optimális térkihasználás és a kedvező teherelosztás érdekében egyedi tervezésű polipropilén víztartályt alkalmaztunk. Az első két jármű 650 liter, míg a harmadik 500 liter oltóvíz szállítására alkalmas.

 

A málházott felszerelések

A beépített tűzoltás-technikai berendezések üzemeltetéséhez elengedhetetlen szakfelszerelések (sugárcsövek, nyomótömlők, szerelvények, kulcsok, stb.) mellett mindhárom járművön helyet kapott egy telepíthető hab-víz ágyú, összecsukható létra, több tűzoltó készülék, valamint néhány általános kiegészítő (elsősegély készlet, kötelek, szerszámok, foltbilincsek, stb.). A málhatérben négy tűzoltó részére teljes bevetési védőruházat, légzésvédő készülékekkel és tartalék palackkal áll készenlétben.

 

A kialakított tűzoltó kishaszongépjárművek olyan egyszerű megoldásokat alkalmazva biztosítnak önálló beavatkozási képességet, amelyek jól hasznosíthatóak más (pl. ÖTE jármű), hasonló fejlesztések során is.

Dr. Pimper László PhD, igazgató, tűzoltóparancsnok
FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft., Százhalombatta

Vissza

Ezt a hírt eddig 741 látogató olvasta.