Híreink

TMKE 2021 – Munka a Covid árnyékában

2022. január 07. 08:18

Három tényező befolyásolta az elmúlt évet: az OTSZ beválás vizsgálat utáni és módosítás előtti időszak, amit a TvMI-k módosítását is magában hordozta és persze a vírushelyzet. Ebben foglalja össze az elmúlt évet befolyásoló tényezőket a szervezet elnöke. Mi történt az elmúlt esztendőben a Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesületénél?


Változások

A 2020-as év az OTSZ-el kapcsolatos beválás vizsgálatról és a tervezett három TvMI módosításáról szólt, amit a Covid vírus jelentősen megváltoztatott. A feladatok jelentős része az Online térbe költözött. A 2021. évben sok minden újabb változáson esett át.

A csak használati TvMI-ként emlegetett, hivatalos nevén Építmények és szabadterek használata Tűzvédelmi Műszaki Irányelv lekerült a napirendről. Kérdés, hogy mi lesz a jövőbeni sorsa.

2021 első félévében tervezett két TvMI módosítása:

 • a felülvizsgálatról és karbantartásról, és
 • a kiürítésről szóló bővítése volt napirenden.

Az elsőnek már a címe is megváltozott „Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás” témára módosulva jobban lefedi a szabályozott kör tartalmát.

Mindkettő kidolgozásában több fővel részt vettünk. Közben újabb elemként napirendre került

 • a Hő-és füstelvezetés TvMI módosítása, amely több lépcsőben jelenleg is zajló folyamat.

2021 második félévében egy a Rendeltetéssel összefüggő megoldások munkacímmel, Wagner Károly tű. alezredes vezetésével új irányelv megjelenése volt tervbe véve, ez lekerült a napirendről.

Ezek alkalmazásával kapcsolatban „Mikor melyik Tűzvédelmi Műszaki Irányelvet használjuk?” címmel jelentetett meg vitaanyagot Mészáros János a Védelem Onlinen, majd a levelezői fórumon. A kérdésfelvetés aktuális, hisz az építési tevékenység és az építészeti műszaki tervezés végzése során gyakran szembesülünk azzal, hogy – leggyakrabban az érintett projekt időigénye, vagy időbeni elhúzódása okán – megváltozik a jogi környezet, módosulnak a vonatkozó jogszabályok, szabványok, tervezési irányelvek. Melyik Tűzvédelmi Műszaki Irányelv megoldásait alkalmazza ilyenkor a tervező? A vitaindító írás több hozzászólást generált, de egy másik kérdéskörre is ráirányította a figyelmet.

 • Mennyire tekintjük kötelező szabályozásnak a TvMI-ket?
 • Mennyire koherensen veszik figyelembe az OTSZ-t, a szabványokat?
 • Hogyan épülhetnek be a hétköznapi gyakorlatba a gyorsan változó módosulások?
 • Hogyan kezelhető a Veresné Rauscher Judit által összeállított és karbantartott ma már 783 oldalas szakértőknek szóló OTSZ?

Az nagy eredmény, hogy megerősödött mérnöki szemléletű problémamegoldás és helyzetértékelés, de mindez azt is eredményezte, hogy egyre több megoldási mód és kidolgozásra váró témakör merül fel. Két szemlélet áll egymással szemben! Az egyik szerint a mérnöki gyakorlat számára az OTSZ-nek megfelelő megoldások kidolgozása jelent segítséget, ezért minél több elemmel kell foglakozni. A másik szerint a túl sok és gyakran másodlagos kérdéseket is taglaló gyakori TvMI változást nem lehet befogadni, feldolgozni. Idő kellene a változások feldolgozására. Ezért több kritika is megfogalmazódott.

Bár a szimulációs TvMI nem volt hivatalosan napirenden a bizottság tagjai online formában aktívan dolgoztak a tervezett megoldások előkészítésén. A témához kapcsolódóan Rauscher Judit több fontos cikket publikált.

Az egyes TvMI-k közötti ellentmondások is többször felmerülnek. Legutóbb a lakóépületek kapcsán a Védelem idei 3. számában jelent meg több írás az OTSZ, a Tűzoltó egységek beavatkozási feltételeinek biztosítása TvMI és a Beépített tűzjelző berendezés tervezése, telepítése TvMI közötti ellentmondásokkal foglakozva.

 

XI. TMKE Tűzvédelmi Konferencia és OTSZ vita

2020. március 19-20-ára tervezett konferenciánkat a vírushelyzet miatt szinte az utolsó pillanatban le kellett mondani. Pedig az eddigi konferenciákra építve egy merőben újszerű, távlati célokat kitűző, a változások kihívásaira aktív módon reagáló konferenciát terveztünk. Abból indultunk ki, hogy a tűzvédelem egyre inkább projektalakító tényező. Az új OTSZ révén tűzvédelmi tervezés szerepe és a tervező felelőssége nőtt. Elismertségének növekedése a szakmai és költséghatékonyság javulásától függ. Az élet és az épület védelme mellett egyre nagyobb szerepe van a technológiák, az érzékeny terek védelmének, a hosszú távon gazdaságos megoldásoknak, valamint az üzletmenet fenntartásának. Ehhez alapos termékismeretre és ebből kiinduló összehasonlító számításokra van szükség. A fő célunk volt bemutatni: Hogyan, mikor válik a tűzvédelem projektalakító tényezővé? Milyen módon lehet az eddigi ismereteket újakkal kiegészítve a szakmai és a költséghatékonyság szempontjait látni és láttatni? Hogyan lehet a tűzvédelmi tervező költségvetésének elkészítéséhez szakmai szempontok és kamarai szabályzatok alapján segítséget nyújtani?

Ezért a Költséghatékony és biztonságos tűzvédelem! – Mit védünk és mennyiért? – Mi tartozik a tűzvédelmi költségekhez? – Hol bújik el a tűzvédelmi költség? – Termék és ismeret!  - kérdések köré szerveztük a konferenciát.

Tavaly az volt a tervünk, hogy lépjünk feljebb ezen a lépcsőn: tanuljunk másoktól, beszéljük a világ nyelvét! Ez a nyelv gazdasági kérdésekről, egyszerűbben szólva a pénzről szól. Egyszerű lett volna ezt újból elővenni, de közben sok minden változott. Elértünk egy korszakhatárhoz!

Szervezeteink a TMKE, az MMK tűzvédelmi tagozata jubileuma, az energetikai előírások változása, az új építőanyagok és megoldások, de legfőképpen az OTSZ kapcsán kialakult vita úgy gondolom tagságunkat alapvetően érintő kérdés. Meg kell ismertetni a tagsággal, alakítsa ki mindenki a maga véleményét ebben a vitában. Ezért 2021-re egy új konferencia programot dolgoztunk ki.

Az ehhez kapcsolódó anyagok az alábbi linken érhetők el:

TMKE XI. konferencia: OTSZ módosításra várva – koncepcionális viták

TMKE XI. konferencia – Tűzvédelmi fejlesztések és alkalmazásuk

TMKE XI. konferencia: Tűzvédelmi szakmai kihívások és a mérnökképzés

Beszámoló a TMKE XI. konferenciájáról – Mi a HSFPE?

 

Konferenciákon részvétel

A konferenciák számában visszaesést érzékeltük, de számba véve az online térbe került konferenciákat, meglepődve tapasztalhatjuk azok száma nem csökkent.

Az önálló konferencia szervezés mellett egyre több felkérés érkezik közös konferenciák szervezésére, ami egyesületünk elismertségét is jelzi. Ezeken a rendezvényeken több előadással képviseltük a TMKE-t és a hazai tűzvédelmi mérnöki szemléletet.

 • Tűzvédelmi és Katasztrófavédelmi Nemzetközi Tudományos Konferencia 2021 (NKE, angol nyelvű)
 • 09.14-15. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok
 • 10.11. OTSZ és TvMI változásai Szombathely
 • 10.25-26. XI. TMKE Tűzvédelmi Konferencia, Korszakhatár? – Korszakváltás?

 

Publikációk

A Védelem Katasztrófavédelmi Szemle, a Védelem Tudomány, a Metszet és a Magyar Építéstechnika hasábjain 27 tanulmányt publikáltak tagjaink 2021-ben.

Nagyobb publikációk a teljesség igénye nélkül:

 • Fenyvesi Zsolt Gázzal oltó berendezések nyomáslevezetői – EI vagy E?
 • Lestyán Mária Tűznek ellenálló épületek és a fenntarthatósági célok I- V.
 • Nagy Katalin A tűzvédelmi költségvetés jelentősége az építőipari beruházásoknál
 • Szitányiné Siklósi Magdolna Az égéskésleltetéssel kapcsolatos első jogszabályi és szabvány előírások
 • Takács Lajos, Szikra Csaba, Zsitva Attila Hő-és füstelvezetéssel ellátott csarnoképületek légpótlásra is figyelembe vett dokkoló kapuinak áramlási vizsgálata
 • Veres György Word Trade Center – 20 éves évforduló és tapasztalatok
 • Veresné Rauscher Judit Szimulációs modellezők szokásai – tudás, tapasztalat, hozzáférés
 • Veresné Rauscher Judit Nemzetközi kutatások és kiürítés szimulációk fejlődése – külföldi kitekintés 3
 • Wagner Károly A kockázati egység kiterjedése – iskolapélda

 

Közgyűlésünk megválasztotta az elnökség új tagjait.

 

A 2021-es év e rövid összefoglalójával kívánok mindenkinek egészségben és sikerekben gazdag, boldog újesztendőt!

 

Nagy Katalin
tűz- és munkavédelmi szakmérnök, elnök

Vissza

Ezt a hírt eddig 352 látogató olvasta.