Híreink

A Védelem Tudomány 2021. évi cikkei – 81 tanulmány

2022. január 04. 12:35

Visszatekintve magunk is meglepődünk a számokon. A Védelem Tudomány 2021 évi négy lapszámában ugyanis 81 tanulmányt olvashatunk. Témakörök szerint: a Tűzvédelem 40, az Iparbiztonság 11, a Polgári Védelem 11, a Vízügy, vízvédelem 2, a Humán igazgatás, képzés 3, a Logisztika, műszaki technika 3 és a Fórum 11 tanulmánnyal képviselteti magát az elmúlt évi listában. Kitől, mit olvashattunk a Védelem Tudomány honlapon?


A Védelem Tudományon 2021-ben 3438 látogató (user) 5863 alkalommal (session) összesen 16 164 oldalt töltött le (pageview), ami azt mutatja, hogy van igény a szakterület tudományos munkáit összegyűjtő oldalra. Nem is csoda: a tavalyi szerző- és témalista is érdekes és tartalmas anyagokat kínál.

Tűzvédelem

Érces Gergő, Vass Gyula OKOS ÉPÜLETEK, OKOS VÁROSOK TŰZVÉDELME

Mórocza Árpád HIDRAULIKUS OLLÓK VÁGÁSTELJESÍTMÉNYÉNEK MÓDOSULÁSA A VÁGANDÓ ANYAGOK HŐMÉRSÉKLET VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSÁRA

Bodó László SÜRGŐSSÉGI JÁRMŰMOTOR ELŐMELEGÍTÉSI LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA

Kersák József Zsolt, Bérczi László ZAMÁRDI TERÜLETÉN 2019. 11. 25.-ÉN VÉGREHAJTOTT KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELET ELEMZÉSE

Érces Gergő, Vass Gyula OKOS ÉPÜLETEK, OKOS VÁROSOK TŰZVÉDELMÉNEK ALAPJAI II.

Biró András, Földes Tamás, Biró Boglárka, Lublóy Éva ÉPÍTŐIPARBAN HASZNÁLT FA VIZSGÁLATA CT-VEL

Veres György A FOGYATÉKOSSÁG BESOROLÁSA ÉS ANNAK HATÁSA A MENEKÜLÉSI KÉPESSÉGRE

Nagy Boglárka MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK LEHETSÉGES TŰZKELETKEZÉSI OKAINAK VIZSGÁLATA

Bérczi László, Badonszki Csaba A TŰZVÉDELMI TERVEZÉS FŐ TARTÓPILLÉREI A TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK

 

Éva Lublóy, Gyula Vass PRINCIPLES OF FIRE MEASUREMENT OF STRUCTURAL ELEMENTS / SZERKEZETI ELEMEK TŰZTESZT MÉRÉSÉNEK ALAPELVEI

Zsuzsanna Kerekes, Gyula Vass, János Bleszity, János Szép, Zsófia Tóth-Pataki, Ágoston Restás EFFECT OF THICKNESS OF POLYSTYRENE INSULATION AGAINST RADIANT HEAT / POLISZTIROL SZIGETELŐK VASTAGSÁGÁNAK HATÁSOSSÁGA SUGÁRZŐ HŐVEL SZEMBEN

László Bérczi THE ROLE OF FIRE PROTECTION TECHNICAL GUIDELINE IN THE PROTECTION AGAINST HEAT AND SMOKE SPREAD / TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELV SZEREPE A HŐ ÉS FÜSTELLENI VÉDELEMBEN

Jozef Svetlík, Linda Makovická Osvaldová TEMPERATURE ON CAR DOORS EXPOSED TO FIRE – PRE-TEST / HŐMÉRSÉKLET VIZSGÁLATA A TŰZNEK KITETT AUTÓAJTÓKON –ELŐMÉRÉS

Éva Eszter Lublóy, Ferenc Varga NON-DESTRUCTIVE MATERIAL TESTING POSSIBILITIES OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES AFTER A FIRE / VASBETONSZERKEZETEK TŰZ UTÁNI RONCSOLÁSMENTES ANYAGVIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEI

Michaela Zamrazilová FIRE SAFETY OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS / A FOTOVOLTAIKUS RENDSZEREK TŰZBIZTONSÁGA

Johanna Farkas COPING STRATEGIES OF FIREFIGHTERS / TŰZOLTÓK MEGKÜZDÉSI MECHANIZMUSAI

Melinda Győri, Zsuzsanna Kerekes, Rhoda Mensah, Ágoston Restás COMBUSTIBLE PARAMETERS OF NATIVE TIMBER MODIFICATED BY BLOKK WOOD METHOD / BLOKK WOOD ELJÁRÁSSAL MODIFIKÁLT HAZAI FAANYAGOK ÉGHETŐSÉGI PARAMÉTEREI

Flóra Hajdu, Gabriella László, Zsuzsanna Kerekes, Nikoleta Csapaiová, Rajmund Kuti EXAMINATION INITIAL PARAMETERS OF FIRES FOR FIRE SPREAD SIMULATIONS / A TŰZ KIINDULÁSI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA TŰZTERJEDÉSI SZIMULÁCIÓHOZ

Katalin Kopecskó, Zsuzsanna Kerekes, Éva Lublóy, Gyula Vass, János Bleszity, Ágoston Restás EFFECT OF THERMAL BEHAVIOR ON BURNING OF PLASTIC COATING FOR ELECTRIC CABLES / HŐSZIGETELÉS HATÁSA A MŰANYAG BEVONAT ÉGÉSEKOR ELEKTROMOS KÁBELEK ESETÉN

Katalin Kopecskó, Ádám Nagysolymosi, János Szép, Zsuzsanna Kerekes, Ágoston Restás  FIRE LIMITATIONS ON THE USE OF GLASS FIBER REINFORCED COMPOSITES IN BUILDING STRUCTURES / ÜVEGSZÁLLAL ERŐSITETT KOMPOZITOK FELHASZNÁLÁSÁNAK TŰZVÉDELMI KORLÁTAI ÉPÜLETSZERKEZETEKBEN

Linda Makovicka Osvaldova DETERMINATION OF SELECTED FUEL VALUES OF WOOD IN CASE OF FOREST FIRE IN AN AREA OF NATURAL DISASTER / MEGHATÁROZOTT FAFAJOK VIZSGÁLATA ERDŐTŰZ ESETÉN TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK SORÁN

Mónika Nováky ANALYSIS OF THE FIRE PROTECTION AUTHORITY AND PROFESSIONAL ACTIVITY IN THE SYSTEM OF THE INTEGRATED DISASTER MANAGEMENT SYSTEM / A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI, SZAKHATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG ELEMZÉSE AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM RENDSZERÉBEN

János Szép, Zsuzsanna Kerekes, János Bleszity, Gyula Vass, Ágoston Restás FLAMMABILITY QUALIFICATION WITH OXYGEN INDEX (LOI) OF TEXTILES USED AS BUILDING MATERIALS / NEM SZERKEZETI ÉPITŐANYAGOK ÉGHETŐSÉGÉNEK MINŐSITÉSE

Ágnes Terjék, Zsuzsanna Kerekes, Rhoda Mensah, Ágoston Restás  METHODS OF ELECTRIC CAR CHARGINGS ACCORDING TO ASPECTS OF THE FIRE PROTECTION / ELEKTROMOS AUTÓTÖLTÉSEK MÓDJAI TŰZVÉDELMI SZEMPONTOK SZERINT

József Kersák, Péter Pántya OPPORTUNITY FOR TECHNICAL DEVELOPMENT IN THE FIELD OF PRACTICAL TRAINING IN CASE OF FIREFIGHTING AND TECHNICAL RESCUE / MŰSZAKI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉG A MŰSZAKI MENTÉS GYAKORLATI KÉPZÉSÉNEK TERÜLETÉN

Roland Veszprémi, Péter Pántya / FIREFIGHTER RESPONSES AND ITS DIFFICULTIES IN CASE OF RAILWAY CIRCUMSTANCES / A TŰZOLTÓSÁGI BEAVATKOZÁSOK ÉS AZOK NEHÉZSÉGEI VASÚTI KÖRNYEZETBEN

Máté Rekeny, Ágoston Restás QUANTITATIVE COMPARISON OF FOREST FIRE ENGINES IN FOUR TACTICAL PARAMETERS / TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰVEK KVANTITATÍV ÖSSZEHASONLÍTÁSA NÉGY TAKTIKAI PARAMÉTER TEKINTETÉBEN

Máté Rekeny, Ágoston Restás QUALITATIVE COMPARISON OF THREE FOREST FIRE ENGINES USED IN HUNGARY / HÁROM MAGYARORSZÁGON ALKALMAZOTT ERDŐSZERES TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KVALITATÍV ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Tibor Haraszti, Gergő Érces APPLICATION OF PROTOCOL PROCEDURES IN CASE OF FIREFIGHTING / PROTOKOLL ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSA A TŰZOLTÓIBEAVATKOZÁSOK SORÁN

Péter Pántya POSSIBILITIES AND DANGERS FOR THE FIRE PROTECTION IN THE FIELD OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES / A TŰZVÉDELEM LEHETŐSÉGEI ÉS VESZÉLYEI AZ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN

József Hesz, Gergő Érces, Balázs Nagy EVALUATION OF BIM-BASED WORKFLOWS IN FIRE SAFETY ENGINEERING / BIM-ALAPÚ MUNKAFOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE A TŰZVÉDELMI MÉRNÖKI MUNKÁBAN

Branko Babic  THE PLACE AND ROLE OF THE VOLUNTEER FIREFIGHTERS ASSOCIATION IN THE DISASTER RISK REDUCTION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF SERBIA / AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEK HELYE ÉS SZEREPE A SZERB KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZERBEN

György Kós, László Komjáthy EXAMINATION OF SEARCH PROCEDURES IN THE FIRE PROTECTION / KERESÉSI ELJÁRÁSOK VIZSGÁLATA A MENTŐ TŰZVÉDELEMBEN

Gergő Érces, Sándor Rácz SPATIAL FUNDAMENTALS OF THE PROTECTION AGAINST FIRE SPREAD REALTIONSHIP BETWEEN THE RISK UNIT AND THE FIRE SECTION IN HUNGARY / A TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM TÉRBELI ALAPVETÉSEI A KOCKÁZATI EGYSÉG ÉS TŰZSZAKASZ VISZONYA MAGYARORSZÁGON

György Kós, László Komjáthy FIREFIGHTING IN CASE OF FLASHOVER EVENTS / TŰZOLTÓI BEAVATKOZÁS FLASHOVER JELENSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ ESEMÉNYEKBEN

Judit Rauscher EVACUATION SCENARIOS AND REPEATED RUNS FOR EVACUATION SIMULATIONS / KIÜRÍTÉSI VÁLTOZATOK ÉS ISMÉTLÉSEK A KIÜRÍTÉS SZIMULÁCIÓKBAN

Katalin Nagy HOW DIFFERENT KINDS OF BUILT-IN FIRE PREVENTION EQUIPMENT WORK TOGETHER / A BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA

Majorosné Lublóy Éva, Nemes Rita AZ ADALÉKANYAG VÍZFELVÉTELÉNEK HATÁSA HŐTERHELÉS UTÁN / A MARADÓ NYOMÓSZILÁRDSÁGRA

Nagy Rudolf AZ ANYAGI MINŐSÉG SZEREPE EGYES ÁLLATI TAKARMÁNYOK ÖNGYULLADÁSI FOLYAMATAIBAN

Antal Imre, Nagy Rudolf A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS TŰZBIZTONSÁGÁNAK MUNKAVÉDELMI SZEMPONTÚ VIZSGÁLAT

 

Iparbiztonság

Parragh Tamás Károly MIKROMŰANYAGOK ELŐFORDULÁSA ÉS KOCKÁZATUK CSÖKKENTÉSE

Szalkai István DRÓNOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NAPELEMES ERŐMŰVEK ELLENŐRZÉSÉBEN

Sáfár Brigitta, Tímár Tamás MÉRGEZŐ ÉGÉSTERMÉKEK KELETKEZÉSE ÉS KIKERÜLÉSE: A SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS MEGELŐZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A LAKOSSÁGFELKÉSZÍTÉS ESZKÖZEIVEL

Sándor Barnabás, Dr. Nagy Rudolf  DESCRIPTION AND INVESTIGATION OF IT SYSTEMS USED IN DISASTER MANAGEMENT / KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEI

Zsolt Sebestyén, Lajos Kátai-Urbán, Gyula Vass MODIFICATION OF THE HUNGARIAN RADIATION PROTECTION SUPERVISION ACTIVITY / A HAZAI SUGÁRVÉDELMI FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG VÁLTOZÁSAI

Lajos Király, Ágoston Restás, Gyula Vass, János Bleszity THE APPEARANCE OF EXPLOSION PROTECTION IN THE HUNGARIAN LEGAL SYSTEM AND IN THE EDUCATION / A ROBBANÁSVÉDELEM MEGJELENÉSE A MAGYAR JOGRENDSZERBEN ÉS AZ OKTATÁSBAN

Ferenc Nemoda, Bence Madár RADON EMISSION BUILDING MATERIALS AND RECYCLED STRUCTURAL MATERIALS – AN INTERNATIONAL COLLATION / RADON-KIBOCSÁTÁS ÉPÍTŐANYAGOKBAN ÉS ÚJRAHASZNOSÍTOTT ÉPÍTŐANYAGOKBAN – NEMZETKÖZI ÖSSZEVETÉS

József Dobor, György Pátzay, Nóra Szűcs-Vásárhelyi, Kálmán Serfőző, Balázs Barina ENVIRONMENTAL POLLUTION RESULTING FROM HAZARDOUS PLANT POLLUTION, ITS CHARACTERIZATION FROM A DISASTER MANAGEMENT POINT OF VIEW, AND A SUMMARY OF THE LESSONS LEARNED FROM THE CASE / EGY LEHETSÉGES TALAJSZENNYEZÉSSEL JÁRÓ, VESZÉLYESÜZEM ÁLTAL OKOZOTT KÖRNYEZETSZENNYEZÉS RÖVID, KATASZTRÓFAVÉDELMI SZEMPONTÚ JELLEMZÉSE ÉS AZ ESETBŐL ADÓDÓ TANULSÁGOK ÖSSZEFOGLALÁSA

Almási Csaba Sándor, Cimer Zsolt, Kátai-Urbán Lajos MEZŐGAZDASÁGI FELHASZNÁLÁSÚ VESZÉLYES ÁRUK KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSI TAPASZTALATAI – II.

Serfőző Kálmán A SZÉN-DIOXID GEOLÓGIAI TÁROLÁS KÖRNYEZETBIZTONSÁGI KOCKÁZATAI

Hermina Horváth, Lajos Kátai-Urbán, Gyula Vass TRANSPORTATION OF FLAMMABLE DANGEROUS GOODS IN HUNGARY / TŰZVESZÉLYES VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

 

Polgári Védelem

Tímár Tamás MÉRGEZŐ ÉGÉSTERMÉKEK KELETKEZÉSE ÉS KIKERÜLÉSE – SZÉN-MONOXID

Horváth Nándor OBSERVATIONS OF VIS MAJOR HARMFUL NATURAL EVENTS IN PEST COUNTY / VIS MAIOR KÁRESEMÉNYEK TAPASZTALATAI PEST MEGYÉBEN

Kersák József, Muhoray Árpád OSZTRÁK KATASZTRÓFA ÉS POLGÁRI VÉDELMI RENDSZER

András Kretz THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES OF BUILDING DETERIORATION CAUSED BY EXTRAORDINARY EVENTS, NATURAL AND MAN-MADE HAZARDS / A RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK, TERMÉSZETI ÉS CIVILIZÁCIÓS VESZÉLYEK ÁLTAL OKOZOTT ÉPÜLETROMOSODÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

Alida Kiss, József Ambrusz SCIENTIFIC RESEARCH DIFFICULTIES OF POST-EARTHQUAKE REHABILITATIONS / A FÖLDRENGÉSEKET KÖVETŐ HELYREÁLLÍTÁSOK TUDOMÁNYOS KUTATÁSI NEHÉZSÉGEI

Réka Magdolna Kirovné Rácz THE CORRELATION OF CLIMATE CHANGE AND THE DISASTERS DUE TO PRECIPITATION IN HUNGARY / ÖSSZEFÜGGÉSEK AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÉS A CSAPADÉK HATÁSÁRA KIALAKULÓ KATASZTRÓFÁK KÖZÖTT

Gábor Némedi, Dávid Petrétei, Ágoston Restás THE DVI HUNGARY AND ITS FIRST DEPLOYMENT / A DVI ÉS ANNAK ELSŐ BEVETÉSE MAGYARORSZÁGON

Dávid Nemes, Ágoston Restás DRONE APPLICATION FOR SUPPORTING PREVENTIVE FLOOD MANAGEMENT – CASE STUDY OF THE BÓDVA RIVER BASIN, HUNGARY / DRÓNOK ALKALMAZÁSA AZ ÁRVÍZVÉDELEMBEN – ESETTANULMÁNY A BÓDVA FOLYÓ VÍZGYŰJTŐTERÜLETÉRŐL

Katalin Berta INVOLVEMENT OF ANIMAL RESCUE ORGANIZATIONS IN DISASTERS / AZ ÁLLATMENTŐ SZERVEZETEK RÉSZVÉTELE KATASZTRÓFÁK SORÁN

Zsolt Sebestyén APPLICATION OF DOSE CONSTRAINTS IN HUNGARY / A DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA MAGYARORSZÁGON

Kasi Vanessza Mária, Ambrusz József ÚJ MÉDIA LEHETŐSÉGEK A KATASZTRÓFAVÉDELEMBEN

 

 

Vízügy, vízvédelem

Mrekva László IMPACT OF FLOODS ON CRITICAL INFRASTRUCTURE SYSTEMS / AZ ÁRADÁSOK HATÁSA A KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA RENDSZEREKRE

Berger Ádám SÚLYOS BALESETEK KÁROS HATÁSAINAK VIZSGÁLATA

 

Humán igazgatás, képzés

Kiss Alida A KATASZTRÓFÁKAT KÖVETŐ KÁRENYHÍTÉSEK KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓS VONATOZÁSAI  / CRISIS COMMUNICATION ASPECTS CONNECTED TO POST-DISASTER-RECOVERY

Kanyó Ferenc, Vásárhelyi-Nagy Ildikó A BEAVATKOZÓ TŰZOLTÓI ÁLLOMÁNY KOMPETENCIA ALAPÚ FIZIKAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSE

Zsákai Róbert A LELKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KATASZTRÓFAVÉDELMI ASPEKTUSAINAK ÉRTÉKELÉSE

 

Logisztika, műszaki technika

Mikuláš Monoši, Jaroslav Flachbart APPLICATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE IN EXTREME INTERVENTION CONDITIONS / PILÓTA NÉLKÜLI LÉGI JÁRMŰ ALKALMAZÁSA EXTRÉM KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

László Bodnár EXAMINATION OF THE CARRIED OVERLOAD FOR FIREFIGHTERS WITH A PHYSICAL LOAD TEST / TŰZOLTÓK FIZIKAI TERHELÉSÉNEK VIZSGÁLATA A VISELT TÖBBLET TEHER ALAPJÁN

József Kersák, Ágoston Restás EXAMINATION OF THE PROTECTION TIME OF THE RESPIRATOR / LÉGZŐKÉSZÜLÉK VÉDELMI IDEJÉNEK VIZSGÁLATA

 

Fórum

Hózer Benjámin TŰZOLTÓSÁGI HELYTÖRTÉNETI EMLÉKEINK KUTATÁSA

Tóth Péter László A HOMLOKZATI TŰZTERJEDÉS HAZAI VIZSGÁLATÁNAK TÖRTÉNETE A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁSOK ALAPJÁN

Alice Ncube, Joeyce Ndovela RESILIENCE AND ADAPTATION TO FIRE THE CASE OF PALMIET INFORMAL SETTLEMENT, ETHEKWINI MUNICIPALITY, SOUTH AFRICA / A KÖZÖSSÉG ELLENÁLLÓKÉPESSÉGE ÉS ALKALMAZKODÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A TŰZESETEK SORÁN: ESETTANULMÁNY A PALMIET INFORMÁLIS TELEPÜLÉSRŐL DÉL-AFRIKÁBAN

Eunice P. Vhiriri, Yoland Irwin, Richard K. Laubscher, Roman Tandlich SHORT COMMUNICATION QUANTITATIVE ANALYSIS ON GENDER RELATED VULNERABILITIES AND FATALITIES IN DISASTER SITUATIONS IN SOUTH AFRICA / A TÁRSADALMI NEMEK SEBEZHETŐSÉGÉNEK ÉS ELHALÁLOZÁSÁNAK MENNYISÉGI ELEMZÉSE A KATASZTRÓFÁK SORÁN DÉL-AFRIKÁBAN

Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Peter Pantya SAFETY MANAGEMENT AND THE LEVEL OF CULTURE SAFETY BY AN EXAMPLE OF AN UNIFORMED SERVICE / MUNKABIZTONSÁG KEZELÉSE ÉS A SZERVEZETI BIZTONSÁGIKULTÚRA EGY EGYENRUHÁS SZOLGÁLAT PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

Ágnes Terjék, Zsuzsanna Kerekes, Ágoston Restás COMPARISON OF THE HUNGARIAN AND INTERNATIONAL STANDARDS FOR ELECTRIC CAR CHARGING STATIONS / ELEKTROMOS AUTÓTÖLTŐ ÁLLOMÁSOK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI ELŐÍRÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Lilla Horváth, Péter Pántya HOME OFFICE AND ERGONOMICS / OTTHONI MUNKAVÉGZÉS ÉS ERGONÓMIA

Johanes Belle, Samkelisiwe Lubanga EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF FIRE PROTECTION ASSOCIATIONS (FPAS) AS A VELD FIRE MANAGEMENT STRATEGY IN THE NORTHERN CAPE, SOUTH AFRICA / A TŰZVÉDELMI SZÖVETSÉGEK (FPA) HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE ERDŐTÜZEK ESETÉN A DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG ÉSZAK-FOKFÖLDI TARTOMÁNYÁBAN

Leczovics Péter TERMÉSZETI ANALÓGIÁK A HADITECHNIKÁKBAN II.

Berki Imre A HIVATÁSOS MAGYAR TŰZOLTÓSÁG 150 ÉVES TÖRTÉNETE

Hózer Benjámin MAGASBÓL MENTŐ ESZKÖZÖK FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE I.

 

Védelem Tudomány

Vissza

Ezt a hírt eddig 456 látogató olvasta.