Híreink

Termékek és épületszerkezetek tűzkitéti vizsgálatai

2022. június 17. 08:00

Amint a júniusi szabványváltozásoknál jeleztük, európai pályázati forrásból, két fontos szabvány jelent meg magyar nyelven. Így immár magyar nyelven is tanulmányozható a Termékek és épületszerkezetek tűzzel szembeni viselkedésének és tűzállóságának vizsgálata – MSZ EN ISO 1716 és MSZ EN 1365-1 szabvány.


MSZ EN ISO 1716 Termékek tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatai. A bruttó égéshő (fűtőérték) meghatározása

A szabvány egy módszert ír le a termékek bruttó égéshőjének meghatározására állandó térfogatú bombakaloriméterben. A módszert szilárd termékekre való alkalmazásra szánták.

A vizsgálatban az előírt tömegű vizsgálati próbatestet szabványos körülmények között elégetik egy állandó térfogatú, oxigénatmoszférájú, minősített benzoesav elégetésével kalibrált bombakaloriméterben. Az ilyen körülmények között meghatározott égéshőt ki lehet számítani a megfigyelt hőmérséklet-emelkedés alapján, számításba véve a hőveszteséget és a víz látens párolgáshőjét. Ez egy lehetséges vizsgálati módszer egy termékre jellemző égéshő abszolút értékének meghatározására, de nem veszi figyelembe a termék bármilyen egyéb benne rejlő variációs képességét.

A mellékletek megadják a nettó égéshő kiszámításának módszerét, a vizsgálati módszer precizitására vonatkozó információkat, a korrekciós tényező kiszámításának módszerét, valamint példát adnak egy nem homogén termék bruttó égéshőjének kiszámítására.

MSZ EN 1365-1 Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Falak

A vizsgálat célja annak mérése, hogy a teherhordó fal reprezentatív mintája képes-e ellenállni a tűz egyik oldalról a másik oldalra való átterjedésének és megtartja-e a teherhordó képességét. Külső és belső falakra egyaránt alkalmazható. A külső falak tűzállóságát belső vagy külső kitéti körülmények között lehet meghatározni.

A teherhordó falak tűzállósági teljesítményét általában olyan áttörések/szerkezeti nyílások nélkül értékelik, mint például ajtók, üvegezések vagy tűzállósági teljesítménnyel rendelkező csatornák. Ha a kialakítás bizonyíthatóan olyan, hogy az áttörés/szerkezeti nyílás nem vesz részt a teherhordásban, akkor azt nem szükséges terhelt körülmények között vizsgálni. Ha az áttörések/szerkezeti nyílások részt vesznek a teherhordásban, akkor ezek hatásait külön kell megállapítani.

Ez a vizsgálati módszer nem alkalmazható nem elválasztó teherhordó falak esetén, amelyek – rövid szélességben – az MSZ EN 1365-4 szerint, oszlopként vizsgálhatók. A szabványt az MSZ EN 1363-1-gyel összhangban kell alkalmazni.

 

Várhatóan 2022. július 1-jén megjelenő további szabványok:

MSZ EN ISO 11925-2:2020 Tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatok. Építési termékek gyúlékonysága közvetlen lánghatásra. 2. rész: Vizsgálat „egyetlen láng” gyújtóforrással (ISO 11925-2:2020);

MSZ EN 15254-3:2019 Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 3. rész: Könnyű válaszfalak;

MSZ EN 15254-7:2018 Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó mennyezetek. 7. rész: Fém szendvicspanelek.

 

Forrás: MSZT, 2022. június

 

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 66 látogató olvasta.