Híreink

Tűzvédelmi Műszaki Irányelvekről a gyakorlatban

2019. május 09. 13:13

Nagy Katalin tűz- és munkavédelmi szakmérnök több minőségben is érintett a kérdésben. A TMKE elnöke, a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság tagja és a Ludor Kft. szakmai igazgatója. Több, mint 20 éve foglakozik építészeti tűzvédelemmel, s azon belül a hő- és füstelvezetéssel. Sőt, felelős műszaki vezetőként és műszaki ellenőrként is van rálátása a szakterületre. Lestyán Mária 2018 őszén vele készített interjúját (aktualizálva) közöljük hozzájárulásukkal.


A Tűzvédelmi Műszaki Irányelveket 3 évvel ezelőtt az új OTSZ hívta életre. Először fontos tisztázni, mi is a szerepe a TvMI-nek a hazai joggyakorlatban?

Hazánkban 2014-ben egy merőben új, korszerű szabályozást vezetett be az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet. Igazából a tűzvédelmi törvényre (1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról) kell utalni, ugyanis annak, az OTSZ kiadásával betoldott 3/A. §-a állapítja meg

az OTSZ rendeltetését

 • az építmények létesítési és használati követelményeinek, a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos tűzvédelmi követelményeknek, valamint az elérendő biztonsági szintnek a meghatározása,

a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság feladatát

 • TvMI-k kidolgozása, valamint

megadja az OTSZ-ben konkretizált biztonsági szint elérésének lehetséges módjait

 • nemzeti szabványban vagy TvMI-ben részletezett megoldás, számítási módszer alkalmazása, vagy ezektől eltérő megoldás alkalmazása, ha az azonos biztonsági szint teljesül.

Az új OTSZ a követelményeket, a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI) a megoldásokat tartalmazza. Ezzel az európai jogi szabályozási trendekkel azonos módon rövid, lényegre törő, egyértelmű tűzvédelmi követelményeket támaszt az OTSZ, amelyek megoldását dinamikusan a kor technikai színvonalához leginkább illeszkedő műszaki irányelvek segítik.

A TvMI tehát egyfajta tervezési segédlet. Ettől eltérő megoldások is alkalmazhatók, akkor azonban a tervezőnek igazolnia kell, hogy az általa alkalmazott megoldás megfelel az OTSZ követelményeinek.

Egyszerű példával élve a mit, mivel, hogyan kérdésekre kell válaszolnunk!

MIT = OTSZ

 • Meghatározza a követelményt és az elvárt biztonsági szintet.

MIVEL = EN + MSZ szabványok

 • Ezek lehetnek osztályozási és vizsgálati, amelyek közös európai követelmények, az épületekre és szerkezetekre vonatkozó előírások tagállami hatáskörben vannak.

HOGYAN = TvMI /egyedi mérnöki megoldás

 • A követelményeknek megfelelő megoldásokat tartalmazzák.

 

Ki dönti el, hogy milyen témában kell TvMI-t kiadni?

A TvMI-k kidolgozását a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság szervezi. A Bizottság a tűzvédelem területén tevékenykedő 11 szakmai szervezet – köztük a Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete – képviselőit foglalja magába.

Az első körben kidolgozandó irányelvek témakörét az új OTSZ felépítését és tartalmát figyelembe véve határozták meg, de menet közben számos szervezet kezdeményezett új megoldásokat, tett javaslatokat. Ezeket a témaköröket folyamatosan bővítik, így ma már 12 TvMI jelent meg.

A TvMI-k elkészítésén túl a Bizottság fontos feladata, figyelemmel kísérni a műszaki haladás vívmányait, elemezni a tűzvédelemmel kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat, valamint legalább évente felülvizsgálni a TvMI-ket és tartalmukat indokolt esetben módosítani.

 

Konkrétan mely területeken?

 1. Tűzterjedés elleni védelem
 2. Kiürítés
 3. Hő és füst elleni védelem
 4. Tűzoltó Egységek Beavatkozását Biztosító követelmények
 5. Beépített tűzjelző berendezés tervezése, telepítése
 6. Beépített tűzoltó berendezések tervezése, telepítése
 7. Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem
 8. Számítógépes tűz- és füstterjedési, valamint menekülési szimuláció
 9. Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv
 10. Szabadtéri rendezvények
 11. Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői
 12. Felülvizsgálat és karbantartás

Ezekben a témáiban jelentek meg eddig TvMI-k, s ez a folyamat nem állt meg, bár most az OTSZ tervezett módosításával egy kicsit változik a helyzet.

 

Ismert, hogy már dolgoznak az OTSZ felülvizsgálatán. Miként érinti ez a TvMI-ket? Azokat is egy időben fogják az OTSZ—hez igazítani?

Amennyire ismert az OTSZ változások iránya, az arra enged következtetni, hogy a megoldás jellegű előírások száma tovább csökken az OTSZ-ben, így ezek döntően a TvMI-kbe kerülhetnek. Természetesen ez egy viszonylag hosszú egyeztetési folyamat eredménye lehet, így folyamatosan további TvMI változások, bővülések várhatók.

 

Említette, hogy jelenleg 12 TvMI áll rendelkezésre, de milyen módon kerülnek ezek kidolgozásra és ebben a munkában milyen szerepe van a Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesületének és más szakmai szervezeteknek?

A TvMI-k attól is korszerűek, hogy a legújabb fejlesztéseket is magukba tudják foglalni, részben azért, mert évente lehetőség van a felülvizsgálatukra, részben pedig mert az adott szakterületek képviselőit választják be egy-egy témakört feldolgozó bizottságba. A kijelölt felelősök a csoportok összetételéről, valamint az érintett irányelv tervezett vázlatáról, tartalmi felépítéséről tájékoztatják a BM OKF-t. Az OKF kijelöl egy kapcsolattartót, s vele zajlik az egyeztetési folyamat.

Persze, mivel a kezdetekben nem volt előttünk követhető példa, ezért az irányelvek kidolgozása néha nehézséget okozott. El kellett szakadni a jogszabályszerű megfogalmazásoktól és a követelmények megoldásaira kellett fókuszálni. Ez nem is olyan egyszerű! Ugyanakkor az idő és a szervezetek közötti együttműködés bizonyította, hogy ez egy jó és korszerű megoldás.

Szervezetünk a Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete, a széleskörű tűzvédelmi szakembergárdából szerveződött tagsága révén, szinte minden TvMI témakörben dolgozott és ma is aktív. Ez azért is különösen fontos, mert azt valljuk, hogy a „Ma tervezett épületeink a jövő tűzvédelmét jelentik”.  Ugyanígy van, tapasztalatom szerint, a többi szervezet is.

 

Hol szerezhetők be ezek az irányelvek?

Nem kell beszerezni őket! Az elkészült irányelveket a BM OKF főigazgatója adja ki és az OKF honlapján ingyenesen hozzáférhetőek. Sőt, a módosítottak korábbi verziói is ugyanott megtalálhatók. Így egy nagyon könnyen kezelhető felületen mindenki hozzáférhet.

 

Mi a felépítése ezeknek az irányelveknek és az építési szakma mely szereplőinek kell ismernie a benne foglaltakat?

Az irányelvek az adott terület sajátosságait követik, de minden esetben a bevezetéssel, a témához kapcsolódó fogalmakkal és az általános elvekkel foglakoznak, mielőtt rátérnének a konkrét megoldásokra, amelyek az OTSZ követelményeit veszik sorra. A mellékletekben számos a megoldásokat támogató rajz, szabványjegyzék segíti az alkalmazókat.

Mivel a TvMI alkotói többnyire az adott szakterületen dolgozó gyakorlati szakemberek, a saját gyakorlatukból is jól ismerik mit és hogyan kellene megoldani. Nagy segítség a szöveg végső formába öntésében az OKF szakembereinek munkája.

A Szabadtéri rendezvényekről szóló TvMI kivételével minden TvMI nagyon fontos az építési szakma képviselőinek, a tervezőtől a kivitelezőn át a műszaki ellenőrig. Ezek ismerete nagy segítséget jelenthet a napi munkában, az ismeret hiánya pedig rossz megoldásokat „eredményez”. A rossz megoldás itt, drága, életveszélyes és büntetik.

 

Hogyan látja, mennyire ismertek a TvMI-k a kivitelezésben tevékenykedők (kivitelező, műszaki ellenőr, felelős műszaki vezetők) körében?

A kezdeti ismerethiány talán már oldódik, de úgy is, mint felelős műszaki ellenőr, a napi munkám során látom, hogy még ebben a körben is van mit pótolnunk. Miután a szakterületem a hő-és füstelleni védelem, itt még inkább látom az ismeretterjesztésben lévő kihívásokat.

 

Nem túl gyakori a változás? Milyen módon és milyen időközönként frissül a TvMI-k tartalma? Mikor melyik TvMI-t kell alkalmazni?

Évente zajlik a TvMI-k felülvizsgálata, de a módosítás sokkal ritkább. A jelenlegi 12 TvMI közül hatot módosítottak eddig, ebből a Tűzterjedés elleni védelemről, a kiürítésről, a beépített tűzoltó berendezésekről valamint a felülvizsgálat és karbantartásról szólót egyszer. A villamos berendezésekről és a számítógépes szimulációról szólót kétszer módosították. Ezeket nem kötelező alkalmazni, azonban a hatályos TvMI-ben szereplő megoldások automatikusan kielégítik az OTSZ követelményeit, míg, ha más megoldást alkalmazunk annak megfelelőségét külön eljárásban igazolni kell.

 

Miként segítheti a kivitelezőket valamint a műszaki ellenőröket, felelős műszaki vezetőket a TvMI-k tartalmának ismerete a kivitelezésben és annak megfelelőségének az ellenőrzésében.

A kivitelezők, műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezetők gyakorlatilag egy az OTSZ követelményeinek megfelelő megoldásokat tartalmazó segédletként használhatják a TvMI-ket a napi munkájuk során. Abban a biztos tudatban, hogy szakemberek által többszörösen ellenőrzött, biztonságos megoldásokat alkalmazhatnak.

 

Véleménye szerint kellő hangsúlyt kap a beruházásoknál a tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés vagy van még hova fejlődnünk ezen a téren?

Úgy látom, hogy ebben van még hova fejlődnünk, pedig a tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés lehet gazdaságos, a használók számára biztonságos, az építésben közreműködők számára pedig nyugodt alvást jelenthet.

Vissza

Ezt a hírt eddig 398 látogató olvasta.