Híreink

Szendvicspanelek homlokzati tűzterjedés minősítése – miért Th és miért nem EI?

2019. február 25. 14:00

Sok helyen – függetlenül a panel tűzvédelmi osztályától – egy épület nyílásos homlokzatán előírják és elfogadják kizárólag az EI tűzállósági határérték igazolását. Rendben van ez így? Mi a különbség a tűzállósági határérték és a homlokzati tűzterjedési határérték között? Mennyire vethetők össze egymással, illetve mennyire helyettesíthetők egymással az építményszerkezetek tűzállóságára megadott értékek a homlokzati tűzterjedésben?


Th és Th közötti hasonlóság – Makó is város és Jeruzsálem is

Talán triviálisnak tűnik, de egyszerűen is megközelíthető a kérdés. Miért adunk mindkét esetben Th értéket? Egyszerű a válasz. Mert, a Th érték, nem más, mint az adott műszaki követelmény szerinti vizsgálat megkezdése és a határállapot elérésének ideje percben kifejezve. Az építményszerkezeteknél három határállapotot (E,I,W), a homlokzati tűzterjedésnél több és más tényezőt vizsgálnak, de az eredmény mindkét vizsgálatnál egy adott Th érték, amely percben kifejezi a szerkezet tűzzel szembeni ellenállásának idejét. Csak teljesen mást igazol és a vizsgálata is más!

Egy külső térelhatároló oldalfalként beépítendő szendvicspanelre az uniós harmonizált MSZ EN 14509 termékszabvány egyértelműen megadja, hogy a tűzállóságát az MSZ EN 13501-2 szabvány 7.5.3 szakasza szerint kell meghatározni. A termékre E, I és W szerinti tűzállósági határérték definiálható.

  • Az E az ún. csomóponti lángáttörés (Integrity), ami a tűznek a termék gyári illesztésein történő átjutását jellemzi.
  • Az I a hősugárzás (Insulation), mely tűzzel ellentétes oldalon a panel felületének maximális hőmérsékleti tulajdonságait jellemzi. Röviden, ha áttör a láng, vagy túlmelegszik a panel, akkor az tűzállósági korlát.

Miért is említem ezt a homlokzati tűzterjedés szempontjából? Mit mond az OTSZ? A 26.§ szerint ahol „homlokzati tűzterjedés követelmény van … nyílásos külső térelhatároló szerkezettel szemben. Ott …A homlokzati tűzterjedési határérték vizsgálattal igazolt biztosítása helyettesíthető… a homlokzati tűzterjedési határérték-követelmény időtartamával megegyező időtartamig tűzállósági teljesítménnyel rendelkező külső térelhatároló fal létesítésével.”

 

Akkor mégiscsak helyettesíthető?

Ha kicsit meginognánk, ott a homlokzati tűzterjedés elleni védelem OTSZ-nek megfelelő megoldásait mutató TvMI.

  • A 4.3.2.6 szakasz szerint az A1-A2-es nem teherhordó térelhatároló fal (ez a panel) mely rendelkezik a homlokzati tűzterjedés határértékének megfelelő EI-vel.
  • A 4.3.2.8 szakasz értelmében B-E tűzvédelmi osztályú paneles fal esetén tűzállósági (EI) és homlokzati tűzterjedés (Th) követelmény együttesen van.

Tehát csak a nem éghető (A1-A2-es) maggal rendelkező szendvicspanelek esetén nem kell homlokzati tűzterjedés elleni határértéket igazolni, a többinél kivétel nélkül kell. Az a jelenlegi gyakorlat, hogy sok esetben – függetlenül a panel tűzvédelmi osztályától – egy épület nyílásos homlokzatán előírják és elfogadják kizárólag az EI tűzállósági határérték igazolását súlyosan szabálytalan. Sajnos ennek hátterében sokszor maga a gyártó áll, aki szeretné a termékét egy nyílásos homlokzattal rendelkező épületre eladni.

 

Szendvicspanelek homlokzatra – csak készletként, homlokzatra minősítve!

A Kingspan paneleken végzett MSZ 14800-6 szabvány szerinti homlokzati tűzterjedés vizsgálatok eredményei ennél árnyaltabb megoldást sugallnak.

Bár a két tűzállósági jellemző között van összefüggés, de az ÉMI minősítés szerint egy szendvicspanel homlokzati tűzterjedésre csak egy építési készlet alkotó elemenként felel meg.

Az alábbi táblázatban több – szendvicspanelt érintő – tűzállósággal kapcsolatos paramétert tüntettünk fel és vizsgáljuk meg az EN 13501-2 és MSZ 14800-6 szerinti szemszögből.

 

Jellemző

MSZ EN 13501-2 szerint

MSZ 14800-6 szerint

Vizsgálat léptéke

Kisléptékű, rendszerint 3x3m-es vizsgálati mintát tesztelnek

Valós léptékű: a vizsgálat egy 3 szintes, és több mint 4m széles felületet vizsgálnak

Vizsgálat iránya

Lényegében egyirányú, azaz „keresztül jut-e” a tűz a panelen

Kétirányú, hiszen a vizsgálat egy kétdimenziós felületen, függőleges és oldalirányban egyaránt történik

E – azaz intergitás

Kritikus jellemző, a panel gyári illesztéseit jellemzi, ha áttör a láng, akkor “vége a tesztnek”

Nem lényeges, hiszen a tűz a nyíláson keresztül úgyis átjut a másik oldalra, és az illesztéseken áttörő tűz nem korlátozó szempont

I – azaz hőszigetelés

Kritikus jellemző, a panel tűzzel ellentétes oldalán nem mehet a hőmérséklet egy kritikus szint fölé

Kevésbé lényeges jellemző, mert egyrészt a tűz a nyíláson átjut a panel külső felületére, másrészt a teszt során ezt a jellemzőt nem is vizsgálják

Épületszerkezeti csatlakozások

Nem vizsgálják. ráadásul a termék egyik széle vizsgálati szempontból nyitott

Fontos szempont, hiszen a tűz nem juthat át a tűztől védett részekre, akár függőleges, akár vízszintes irányban

Födém-panel csatlakozás

Nem vizsgálják

Kritikus érték, mert a panel jellegéből adódóan alakváltozásokat szenved, ami miatt a födémhézagon áttörhet a tűz.

Vágott (nem gyári kialakítású) végek védelme

Nem vizsgálják

Lényeges szempont, hiszen a tűz a panel belsejébe is bejut (kiég a szigetelés), ami mind függőleges, mind oldalirányban kritikus jellemző.

Leeső homlokzati elemek

Nem vizsgálják

Fontos, bár a panel szempontjából kevésbé kritikus jellemző. Bár ha idő előtt “elengednek” a csavarok, akkor leeshetnek egyes panel darabok.

 

A táblázati összevetéssel azt igyekeztem bemutatni, hogy a két tűzállósági jellemző nem egyértelműen helyettesíthető egymással. Esetünkben a homlokzati tűzterjedés nem a panellel önmagában, hanem egy komplett építési készlettel igazolható.

Kiss Attila, műszaki vezető
Kingspan Kft., Újhartyán
e: attila.kiss@kingspan.com
w: www.kingspan.hu

 

 

Emlékeztetőül az OTSZ fogalmai:

tűzállósági határérték: a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő tűzállósági vizsgálat kezdésétől számított, a vizsgált építményszerkezet valamely tűzállósági határállapotba kerülésének eléréséig eltelt idő órában vagy percben

homlokzati tűzterjedési határértéka vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő vizsgálat kezdetétől számított, a tűznek a homlokzati építményszerkezeteken történő terjedésére jellemző határállapot bekövetkezéséig eltelt idő

 

Kapcsolódó cikk: Szendvicspanelek homlokzati tűzterjedés minősítése – az első tapasztalatok

 

 

 

 

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 868 látogató olvasta.