Híreink

Kivitelezési dokumentáció tűzvédelmi része egyszerű bejelentéshez kötött épületnél

2018. október 02. 14:33

Mint ismeretes, a lakóépületek építése során az egyszerű bejelentéshez kötött épületnél a dokumentációnak nem kell tűzvédelmi munkarészt tartalmaznia. Közöljük a MÉK Tűzvédelmi Tagozat és MMK Tűzvédelmi Tagozat közös állásfoglalását az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési dokumentáció tűzvédelmi tartalmával kapcsolatban.


A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1 sz. melléklet I. része szerint az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tűzvédelmi munkarészt nem kell tartalmazzon. A Korm. rendelet 1 sz. melléklet II. pont szerint ugyanakkor az I. rész szerinti munkarészek elkészítéséhez az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet (jelenleg a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet) keretei között a kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében a dokumentáció egyes munkarészeinek kidolgozottságára, a Magyar Építész Kamara, illetve az I. rész 8. és 9. pontja tekintetében a Magyar Mérnöki Kamara által kidolgozott szakmai követelményeket megállapító, a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara együttes szabályzatát kell figyelembe venni, amelyet a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara honlapján közzétesz.

Az 531/2017 (XII.29) Korm. rendelet 4 sz. melléklet 16. pontja alá nem eső épületek esetén az építésztervező (amennyiben nem von be a tervezésbe tűzvédelmi tervezőt/szakértőt):

  • megállapíthatja a tervezett, valamint a 10 méternél közelebbi építmények kockázati osztályát (OTSZ 10-12 § és 1 sz. melléklet),
  • meghatározhatja a tervezett és a szomszédos építmények között biztosítandó tűztávolságot (OTSZ 17-18 § és 3 sz. melléklet segítségével),
  • ellenőrizheti a tervezett építmény kiüríthetőségét (pl. az OTSZ 52 § (2) és (3) geometriai módszerével), valamint
  • meghatározhatja a tervezett épület oltóvíz igényét (az OTSZ 7 sz. melléklet 1 sz. táblázat segítségével).

Fentieket a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1 sz. melléklet 10. pontja szerinti műszaki leírásban javasoljuk szerepeltetni, mivel a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló Korm. rendelet hatálya alá eső épületekre is érvényesek a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályok, irányelvek.

 

A jogszabályi előírásokon és a kamarai szabályzatokon túl az alábbi esetekben javasoljuk, hogy az építésztervező tűzvédelmi tervezőt vagy tűzvédelmi szakértőt vonjon be:

  • ahol az épületen belül tűzszakaszolás, vagy tűzgátló szerkezetek létesülnek,
  • ahol geometriai módszerek szerint nem felel meg a kiürítés az I. szakaszban, ebből adódóan menekülési útvonalak létesülnek,
  • amely NAK kockázati osztály helyett AK kockázati osztály választásával és követelményeinek teljesítésével felel csak meg a tűzvédelmi követelményeknek,
  • ahol bármilyen beépített tűzvédelmi berendezés készül (beépített tűzjelző berendezés, beépített oltóberendezés, hő- és füstelvezetés),
  • ahol bármely szakmailag különleges, nem szokványos műszaki – tűzvédelmi megoldás kerül betervezésre.

 

2018
MÉK Tűzvédelmi Tagozat, MMK Tűzvédelmi Tagozat

Vissza

Ezt a hírt eddig 487 látogató olvasta.