Elismerések fajtái


Tanácsosi, főtanácsosi cím

Tanácsosi, főtanácsosi cím

 

Az egyes elismerések adományozására jogosultak köréről, az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről szóló 21/1997. (III. 19.) BM rendelet az átlagon felüli szolgálatért címadományozást tesz lehetővé.

 

 
 
10. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok I. besorolási osztályba tartozó hivatásos állományú tagjának az adott rendvédelmi szervnél huzamosabb ideje végzett átlagon felüli szolgálatának, a szervezet érdekében kifejtett tevékenységének elismeréseként a miniszter a szolgálati ágnak megfelelő (rendőri, határőri, tűzoltói, polgári védelmi) tanácsosi, főtanácsosi címet adományozhat.
(2) A hivatásos állomány tagja tanácsosi, főtanácsosi címre akkor terjeszthető fel, ha a közszolgálatban legalább 10 évet eltöltött, a fegyveres szervnél pedig tanácsosi cím esetén legalább öt éve, főtanácsos esetében 10 éve szolgálati viszonyban áll, és rendelkezik a beosztásához előírt képesítési követelménnyel.