Híreink

TMKE XI. konferencia: OTSZ módosításra várva – koncepcionális viták

2021. november 19. 16:19

A Balatonföldváron 2021. október 25-26. között lezajlott TMKE Tűzvédelmi Konferencia egyik legjobban várt része az OTSZ módosítása körül az ÉVOSZ Tűzvédelmi Tagozata által javasolt módosításokról a szakmai szervezetek között zajló vita volt. Résztvevők: Lestyán Mária titkár, TSZVSZ, Nagy Katalin elnök, TMKE, Decsi György elnök, MMK Tűzvédelmi Tagozat, Nádor András elnök, ÉVOSZ Tűzvédelmi tagozat, Dr. Takács Lajos Gábor elnök, MÉK Tűzvédelmi tagozat.


Az OTSZ módosítása kapcsán 2021. júniusában az Építési Vállalkozások Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és az Ingatlanfejlesztő Kerekasztal Egyesület (IFK) az ÉVOSZ Tűzvédelmi Tagozata szakmai támogatásával az ipari- és a logisztikai szektor versenyképességének növelése érdekében javaslatot készített az egyszintes logisztikai- és gyártócsarnokokra vonatkozó OTSZ követelmények módosítására.

A javaslat kidolgozásának előzményeként a javaslattevők megállapításai voltak:

 • A tűzmegelőzést a versenyképességet nehezítő tényezőnek tekintik.
 • A szabályozás nagyobb rugalmassága miatt Magyarország helyett Lengyelországba került át a logisztikai- és ipari csarnokberuházások tekintélyes része.
 • Az acélszerkezetekkel történő kivitelezés támogatja az átalakulást a projekt alapútól a termékalapú megoldások felé, segíti az élőmunka kiváltását.
 • A további piacvesztés elkerülése és a regionális versenyképesség javítása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a tűzmegelőzési szabályozási környezet, valamint a tűzvédelmi mérnökképzés korszerűsítését.

A javaslatok:

 • Azon épületek esetében, melyek teljes alapterülete beépített automatikus jelző- és oltórendszerrel védett, még a védelemből kihagyható terekben is, ott a jogszabályban szereplő tűzállósági határétéktől, működési időtartamtól 50 %-kal gyengébb tűzállóságú épületszerkezetek, funkció megtartó kábelezések is alkalmazhatóak.
 • Az ipari, mezőgazdasági, raktárépületek tűzszakaszméretére nincs korlátozás, ha az épület tejes területére kiterjedő automatikus oltó és jelzőrendszer létesül.
 • A homlokzati tűzterjedési határérték, és a tűzterjedési gát követelményétől el lehet tekinteni, ha az épület egészére kiterjedő automatikus oltórendszer kerül kiépítésre.
 • ESFR vagy CMSA sprinkler oltórendszerrel védett 4 méternél nagyobb belmagasságú terek esetében a hő- és füstelvezetés kialakításától el lehet tekinteni, ha az épület teljes területére kiterjedő automatikus tűzjelzőrendszer kiépítésre kerül.

A javaslattevők szerint tűz esetén az általuk készített módosítások továbbra is lehetővé teszik a biztonságos menekítést és a jelenlegi követelményekhez képest csökkenne a környezeti terhelés is.

A javaslat a készítői szerint ez egy komplex modernizációs folyamat része, amelyben a beruházó és építő vállalkozások megfelelő módon kivennék a részüket egy működő minőség biztosítási rendszer és a szakirányú képzések támogatásából.

Az ÉVOSZ – IFK páros, hogy szemléletessé tegye a dolgot egy már megépült logisztikai épületet hasonlított össze a mai jogszabályok és az általa javasolt megoldásokkal.

A TSZVSZ, az MMK és a MÉK Tűzvédelmi Tagozata, valamint a TMKE először nem reagáltak a részükre elküldött tervvázlatra. Miután az eljutott az OKF-hez a javaslat számos elemét megkérdőjelezték, azt az acélszerkezetes és beépített oltóberendezés lobbi tevékenységeként értékelve.

A TMKE gondolt egy merészet és egy asztalhoz ültette a korábban írásban vitázó feleket úgy gondolva, hogy az a tagságukat alapvetően érintő kérdés.

A terv szerint pódiumbeszélgetésre várták a résztvevőket, ahol a részben előre megküldött, részben ott spontán felmerülő kérdésekre válaszoltak. A COVID közbeszólt, így Dr. Takács Lajos, aki előző nap találkozott pozitív tesztet produkálóval, csak hangkapcsolattal tudott részt venni a beszélgetésben.

 

Nádor András

Melyek az általatok a kidolgozott koncepció fő céljai? Miben volt nézetletérés a többi szervezettel?

A tűzvédelmi tervezés területén a jelenlegi szabályozási és eljárási környezet bizonytalanságot, hátrányt jelent. Ez az ügyfeleink versenyképességén túl káros a tűzvédelmi szakág számára is, hiszen nincs korszerű mérnökképzés és annak ellenére, hogy a tűzvédelem szerepe folyamatosan nő a korszerű építmények tervezésekor, a tűzvédelmi tervezőket a többi szakág nem tekinti egyenrangúnak.

Az ÉVOSZ és az IFK tagvállalatai a tűzvédelem legnagyobb megrendelői, így alapvetően érintettek a tűzvédelemben. Egyben jelentős lobbi erővel rendelkeznek. Ha ők támogatják a szakma modernizációs törekvéseit, az másik dimenzióba emelheti a megvalósítás lehetőségét.

A képzési hiátusból levezethető alapvető gond, hogy szerintem a tűzvédelem jogi és eljárási környezete nem tart lépést a versenytárs nemzetekével.

 

Mondanál példát?

A nemzetközi trend az, hogy a tisztán előírások alapján nem tervezhető komplex épületek engedélyezési eljárását magas szakmai tudás birtokában lévő megfelelően akkreditált, teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel bíró mérnökirodák végzik. Az állami szervezetek a megfelelő szabályozási és eljárási kereteket biztosítják és ellenőrzik, de nem szólnak bele a konkrét megvalósításba.

Hosszabb távon ezt a lehetőséget nem zárták ki a vita résztvevői, sőt egyfajta egyetértés alakult ki a megfelelően akkreditált mérnökirodai átvételben.

 

Konfliktusos embernek tartod magad?

(Széttárja a karját.) Igen, amennyiben még most is hiszek az előrelépés lehetőségében.

 

Szerinted a tűzvédelmi mérnöki munka még nem emelkedett a többi szakági mérnöki munka szintjére. Mivel indokolod ezt az álláspontodat?

Nincs önálló tűzvédelmi mérnök képzés. Nincs korszerű, valós méretű tüzekkel és korszerű technológiákkal működő tűzlabor. Így aztán a tervezők és a hatóság szakemberei nem látnak valós méretű tüzeket és nem ismerhetik meg a korszerű megoldásokat sem. Tervezői jogosultságot 39 szervezet adhat, sokszor egymástól eltérő követelmények szerint. Nincs betartandó kompetencia követelmény és nincs, aki betartatná, ha lenne. Nem az alapvető kérdésekről vitázunk, nem tisztáztuk, ki, mikor és miért határozta meg az egyes építményekre vonatkozó elvárt biztonsági szinteket. A tervezés jellemzően az OTSZ és a TVMI-k előírásai alapján történik. Nincs kockázat elemzés, nincs tűzterhelés számítás, a tűzvédelmi és építésügyi szabályozások elkülönültek. Az eltérési eljárások kimenetele időben és eredményében bizonytalan.

 

Mi kellene ehhez szerinted? Miben látod a rossz kompromisszumokat? (Jogosultság, kompetencia?)

Megfelelő képzés, minőségbiztosítás, egyértelmű és számon kérhető jogosultsági és kompetencia követelmények, korszerű jogszabályi és eljárási környezet, önálló tűzvédelmi tervezői munka.

 

Hogyan harmonizálhatók az építészeti,- tűzvédelmi,- és versenytényezők?

A meghatározó ingatlan fejlesztők és építési vállalkozások hajlandók az oktatást támogatni, igénylik a felkészült szakembereket. A jövőben aktívan részt kívánnak venni a biztonsági szintekről folytatandó társadalmi megállapodásról folytatott vitában. Az OKF ezt elfogadta és – bár kompromisszumokkal, - de befogadta a javaslataink nagy részét. A modernizációs folyamat hosszú idő lesz, de az első lépéseket talán megtettük.

 

Decsi György, Dr Takács Lajos

Mivel közös álláspontot dolgoztak ki, így hozzájuk együtt szólt a kérdés.

 

Közös álláspontotok lényegileg nem foglakozott az anyag állításaival. Nem láttátok olyan színvonalúnak, hogy érdemben foglakozzatok vele?

Ellenkezőleg, de úgy látjuk, hogy a tűzvédelmi szabályozási keretrendszer már ma is lehetővé teszi az elvárt biztonsági szint mellett a teljesítményalapú tervezést, és a követelmények alternatív teljesítésének a lehetőségét. Ezért nem javasoljuk, hogy néhány olyan eredmény, amely teljesítmény alapú tervezési módszerrel lett meghatározva, automatikusan alkalmazható, preszkriptív szabályozási elemként megjelenjen. Ez a javaslatcsomag ugyanis ezt tartalmazná.

 

Hogyan látjátok a szabályozás és benne a mérnöki munka helyzetét, színvonalát?

Egyetértünk jelenleg a képzések helyzete nem jó, kevés szakember jön ki, az is főleg a szakmérnök képzésről.

 

Egyetértetek azzal az állítással, hogy a tűzvédelmi mérnöki munka még nem emelkedett a többi szakági mérnöki munka szintjére. Ha igen, miben kell javítani?

Új egyetemi képzéseket kell indítani, erről az előzőekben már beszéltük. A folyamat elindult. Lépnünk kell az idegen nyelvi, szaknyelvi képzésben is. Célirányos szakmérnöki képzés (FDS mérnök) bevezetése.

A tűzvédelmi tervezési jogosultság mellett további jogosultságok bevezetése – elsőként opcionálisan (tűzvédelmi tervellenőr, tűzvédelmi műszaki ellenőr, tűzvédelmi felelős műszaki vezető)

A képzések témájában alapvetően egyetértés mutatkozott (Nagy Katalin, Lestyán Mária, Mohai Ágota) hozzászólásaiban is, ezért ezeket nem ismételjük.

 

Kérlek, fejtsétek ki az anyaggal szemben ellenérveiteket röviden!

Ez az OTSZ módosítás javaslat nyitott kapukat dönget: a céljaink azonosak, csak a hozzá vezető út tér el. Az OTSZ enyhítés, a tűzszakasz méret növelés és a tartószerkezetek tűzállósági követelményének csökkentése helyett beépített oltóberendezés esetén mérnöki módszerek alkalmazása, tehát nem a követelmény csökkentése, hanem a követelmény teljesítésének igazolásának a mérnöki módja a célravezető megoldás. (Pl. nem R15 vagy R0 tűzvédelmi jellemzőjű tartószerkezetek tervezése, hanem az R30, R60 stb. tűzállósági teljesítmény-jellemző mellett a tartószerkezetekre jutó tűzeseti hőmérséklet-idő kitéti görbe meghatározása és ez alapján a kiegészítő védelem elhagyása, ha anélkül is teljesül a tűzállósági teljesítmény-jellemző).

Élni kell vele, a tűzvédelmi tervezők egy része már most is képes rá, illetve lépéseket tettünk, hogy a TvMI-kben is rögzítésre kerüljenek azok a tervezési módszerek – best practice – amelyek ilyen esetekben alkalmazhatók, hogy erről a tervezők, beruházók széles köre tájékozódhasson.

 

Lestyán Mária

A TSZVSZ komolyan foglakozott az anyaggal. 15 melléklettel kiegészítve dolgozta ki ellenérveit. Nem gondolod kontra-produktívnak a rendkívül részletes véleménykifejtést?

Nem, mivel készült egy két oldalas összefoglaló. A mellékletek a szakembereknek készültek, részletesen kidolgozott érvekkel. A szakmai véleményeket szerintünk mindig részletesen kell kidolgozni és rögzíteni, amihez később ráadásul vissza lehet nyúlni. Az nem válasz, hogy nem értünk vele egyet!

 

Hogyan harmonizálhatók az építészeti,- tűzvédelmi,- és versenytényezők?

Az épületeket 50-100 évre építjük, megbecsülni sem tudjuk mi lesz a trendi, az irány, a kockázat 10 év múlva. Számos külföldi tűzeset igazolja, hogy a kockázat nem az átadás évében jelentkezik, hanem a rendszer avulásával együtt nő. Ezeket, valamint a többlet üzemeltetési feltételeket az előkészítő anyagok nem tartalmazzák.

A folyamatokba való egyoldalú, nem rendszerelvű beavatkozás, a tapasztalatok alapján előbb-utóbb megbosszulja magát. Gondoljunk csak az energiahatékonysági célkitűzések egyszempontú végletekig menő hajszolására.

 

Nagy Katalin

Milyen volt az együttműködés az OTSZ módosítás előkészítésében? Hogyan reagáltak a szervezetek az ÉVOSZ javaslatára?

A vita tulajdonképpen azzal indul, hogy volt-e együttműködés a módosítás előkészítésében. A többség szerint nem volt. Az ÉVOSZ szerint volt. A különbség abban lehet, hogy az ÉVOSZ-tól érkezett anyag előzetesen, de az még nem volt kidolgozott anyag.

A stratégiai célokban pedig egyetértünk. Abban például, hogy az építőipar modernizációjának, versenyképességének egyik fontos alapfeltétele a tűzvédelem modernizációja. Ahogy abban is, hogy a szakágnak el kell jutnia arra a szintre, amikor az épületek tűzvédelmi rendszereit tűzvédelmi mérnökök tervezik meg számításokkal, méretezésekkel. Ez persze ma is így van, de a számításokkal és a méretezésekkel valóban elvagyunk maradva. A tűzvédelmi tervezők képzésének szükségességében hasonlóan egyetértünk. Sőt a termék specifikus ismeretekkel kapcsolatos továbbképzésben még tovább is mennék, mert ez komoly gátja az alapos kivitelezői tervezésnek. 

 

Melyek voltak a lényegi kritikák a TMKE részéről? Kérlek, foglald össze az ellenérveket röviden?

A kritika igazából a példákból következik. Azzal egyetértünk, hogy akkor válik elismert szakmává a tűzvédelmi tervezés, ha komplex módon vizsgája az épületet, erre jó példa lehetne az ÉVOSZ mintacsarnoka, de a tervező nem ezt teszi!

Ami a szakterületemet illeti, a tervező nem veszi figyelembe:

 • Az OTÉK természetes megvilágításra vonatkozó 88. § (3) c) pontját. Ez 170-190 db fix felülvilágítót jelent a mintacsarnokon.
 • A hatásos áteresztő felület az OTSZ szerkesztési szabályainak betartása mellett 24 darabbal kevesebbel is megvalósítható.
 • A fix felülvilágító kupolákból 40 db-nál kell füstelvezető funkciót is biztosítani. Ezek árkülönbözetével számolva ez 60%-kal kevesebb a megadott összegnél.
 • Klímatudatos és fenntartható fejlődés szempontjait sem építette be a tervezői munkájába. A füstelvezető kupolák napi szellőztetésével, a klimatizálási költségeken éves szinten 1.920.000 Ft megtakarítás érhető el.
 • Karbantartás: 40 db kupolával számolva éves szinten -30%-kal kevesebb a tanulmányban szereplő összegnél.

Az alapvetésekben tehát egyetértés van, de pont az anyag által kritizált szűk tűzvédelmi látásmód miatt vannak nagyon jelentős tartalmi és költségeltérések.

 

Hogyan harmonizálhatók az építészeti,- tűzvédelmi,- és versenytényezők?

Az OTSZ-ben a védelmi célok és tervezési alapelvek korszerű és rugalmas alapot adnak, ezekkel harmonizálhatók ezek a tényezők.

A tűzállósági határérték meghatározásakor az OTSZ figyelembe veszi a tűzterhelést. /Lásd tárolt anyagok, ipari technológiák, és speciális létesítmények kockázata. (239/2011. (XI.18.) Kormányrendeletben (3. számú melléklet: A számított tűzterhelés meghatározása és igazolása.)/ Ez az egy tényezővel szemben lényegesen nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé, ezt kell a tűzvédelmi tervezőnek az adott létesítménynél alkotó módon alkalmazni.

A hazai szabályozás lehetővé teszi az oltóberendezések NFPA vagy VdS szerinti méretezését. Az OTSZ-től eltérő követelmények alkalmazását. A megfelelőség igazolása a modern tűzvédelmi mérnöki munka lényegi eleme.

A megengedett hazai maximális tűzszakasz méret kockázati osztálytól függően figyelembe veszi az oltórendszer tűzkorlátozó hatását. Ugyanakkor az ettől eltérő egyedi mérnöki megoldásoknak is teret biztosít.

A résztvevők az előzetesen megküldött kérdésekre prezentációt készítettek, ami ott az időhiány miatt nem lett bemutatva.

 

A szerzők hozzájárulásával közöljük a ppt-ket, melyek letöltéséhez kattintson az alábbi linkekre:

 

 

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 918 látogató olvasta.