Híreink

Mi olvasható a Védelem áprilisi számában?

2017. március 16. 06:59

A gyakorlat jegyében született és annak támogatását szolgálja az áprilisi szám cikkeinek gerince. Fókuszban a hang és a fény szerepe a menekítésben, az evakuációs hangjelző és a menekülési útirányt jelző rendszerek kérdései. A gépi hő- és füstelvezetés tervezése, a szikraoltó berendezések szerepe, a villamos tüzek keletkezése, tűzvizsgálati tapasztalatok, oltóberendezések a műemlékvédelemben a megelőzésben. A dugólétra alkalmazása, a fogyatékossággal élők kimenekítésének megoldásai, a vegyvédelmi ruhák fejlődése és a gépkocsibaleset sérültjének kimentése tűzoltás, műszaki mentésben mutat új megoldásokat.


Tanulmány

Herczeg Gergely
TvMI használati szabályokról IV. – További használati szabályok

A cikksorozat előző részében a tárolásra vonatkozó használati szabályokat vizsgáltuk.

A cikksorozatunk befejező részében az OTSZ egyéb, az előzőekben nem tárgyalt használati szabályaival kapcsolatban fogalmaz meg javaslatokat szerzőnk. Az OTSZ nagy vonalakban meghatározza a követelményeket, de a részletes megoldások kidolgozása még nem történt meg. Szerzőnk az OTSZ követelményeihez fogalmaz meg irányelv javaslatokat.

 

Tóth Péter, Wagner Károly
Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői IV.

A cikksorozat korábbi részei az építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzőit ismertető Tűzvédelmi Műszaki Irányelv felépítését és főbb tartalmi elemeit mutatták be. A befejező rész a TvMI potenciális alkalmazási területeire tér ki. Címszavakban: aktív és passzív tűzvédelmi megoldások viszonya, a tűzvédelmi megfelelőség, a meglévő szerkezetek értékelése, az alacsony energiaigényű épületek és a továbbfejlesztés lehetőségei.

 

Fókuszban

 

A hang és a fény szerepe az életvédelemben 

Jelentős változást eredményezett a tűzvédelmi gondolkodásban az új OTSZ, amely, prioritásokat állapít meg a védelmi célok között és ennek megfelelően megjelöli a tervezési alapelveket. Az elsődleges az életvédelem, minden egyéb csak ezt követheti. A kérdés, hogy a gyakorlati megvalósítás során milyen megoldásokat alkalmazunk. Mire alkalmazzuk a hangot és a fényt a menekítés során?  

 

Leipold Zoltán
Az evakuációs hangjelző rendszerek – kialakítása, kapcsolatuk a tűzjelző rendszerekkel

A bonyolult térszerkezetű, nagy épületeknél a menekítés iránya, a menekülők teendői dinamikusan változhatnak. Ebben az evakuációs hangrendszerek szerepe megkerülhetetlen. A tűzjelző- és az evakuációs hangrendszer összekapcsolásával hatékony eszközt kapunk egy tűzesetnél a figyelmeztetés, tájékoztatás, kiürítés támogatására. Ez egyben a pánikhelyzet kialakulásának megelőzésében is fontos. A ma még kevésbé ismert területbe vezet be szerzőnk. 

 

Sebők Imre
Menekülési útvonalak biztosítása – Bonyolult térszerkezet egyszerű döntés!

Az épületekből tűz esetén a legbonyolultabb épületből az embereknek egyszerű döntések sorával ki kell tudni menekülniük. Ehhez olyan, akár a helyzethez igazodva, dinamikusan változó vizuális információkra van szükség, amelyet a menekülési útirányt jelző rendszerek képesek biztosítani. Meddig jutottunk ezen a téren?

 

História

 

Dr. Berki Imre
Tűzoltó sapkák és sisakok

Szerzőnk cikkében segítséget nyújt a különböző sisakok közötti eligazodásban, az azokon található jelzések értelmezésében. Ez azért is fontos, mert a jelzések 1898-tól 1945-ig meghatározták a tűzoltóság szervezeti felépítését és arculatát.

 

Tűzoltás, műszaki mentés

 

Kirov Attila
Az „ezerfunkciós” dugólétra  

Hazánk egyetlen „tűzoltó iskolájában” – a Katasztrófavédel­mi Oktatási Központban (KOK) – a Tűzoltási és Mentési Szak­csoport végzi a tűzoltók tűzoltási és mentési feladatokra történő elméleti és gyakorlati felkészítését, minden képzési szinten és szakon. Ezt folytatja szerzőnk a cikkben gyakorlati megoldások tárházát felvonultatva.

 

Megelőzés

 

Kovács István
A gépi HFR tervezésének lépései, buktatói, a kivitelezés tapasztalatai

Mesterséges vagy más néven gépi hő- és füstelvezetést akkor tervezünk, ha az épület sajátosságaiból adódóan (többszintes épület, belső terek) nem megvalósítható, vagy gazdaságossági összehasonlítás alapján nem célszerű a természetes elvezetést választani. Ennek tervezése nagy körültekintést és a szakágak közötti egyeztetést igényel – erre hívja fel a figyelmet szerzőnk.

 

Lestyán Mária
Az egyszerű bejelentési eljárás – változások ötször

Az egyszerű bejelentési eljárásra vonatkozó szabályozások egy év leforgása alatt ötször változtak. A legújabb szabályozás 2017. január 01.-től hatályos. Egy újabb módosítási tervezet pedig a 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztéséről szól. Az eddigieket és a következményeket összegzi szerzőnk.

 

Kürti Ákos
Szikraoltó berendezések az aktív tűzvédelemben

Az ipar és a mezőgazdaság számos területén találkozhatunk az előállított anyagok vagy a melléktermékek pneumatikus – légáramlással történő – továbbításával. Az ilyen szállítórendszerek aktív tűzvédelmének kialakítása magától értetődő feladat – de vajon hogyan illeszkedik az egészbe egy szikraoltó rendszer?

 

Egyed László
Tűzeset és porrobbanás vizsgálata a faforgács feldolgozóban

Szombathelyen 2015. március 24-re virradó hajnalban porrobbanás történt egy faipari létesítmény telephelyének faforgács feldolgozó technológiai részén. A tűzeset és porrobbanás alaposan dokumentált vizsgálatának tapasztalatait összegzi szerzőnk.

 

Bónusz János
Villamos zárlatok, villamos eredetű tüzek keletkezése II.

Milyen esetben okozhat tüzet az elektromos áram? Hogyan kell védekeznünk a tüzet okozó zárlatok ellen? A zárlat ok vagy következmény? Milyen funkcionális területeket különböztethetünk meg a vizsgálat során? Milyen hatásokkal számolhatunk? Az elektromos eredetű tűzesetek vizsgálatának alapkérdéseibe vezet be szerzőnk.

 

Oláh Péter
Sorozatgyújtogatás Budaőrsön

2014 tavaszától 2016 tavaszáig több mint harmincöt tűzeset történt Budaörsön, melyek egy személyhez köthetőek. Minden esetben lakatlan, nyaralónak, hétvégi háznak használt faházat gyújtott fel az elkövető – egyetlen esettől eltekintve: ekkor egy személygépkocsi volt az „áldozat”. A tűzesetek nehezen megközelíthető, eldugott, nehezen belátható helyen voltak.

 

Ténykép

 

Magyarország mentő tűzvédelmi lefedettsége

Ma hazánkban 248 településen és 66 létesítményben működik beavatkozó tűzoltóság és 515 településen közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület, amelyek együtt képezik a mentő tűzvédelem gerincét. Milyen változások történtek?

 

Polonkai Katalin
Tűzmegelőzési tevékenység számokban – 2016.

Az elmúlt években a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) nagy hangsúlyt fektetett a tűzmegelőzési tevékenységre. A folyamatos tűzvédelmi hatósági kontroll megmutatkozik a tűzesetek számának alakulásában is! Hogyan alakult a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági és piacfelügyeleti tevékenység?

 

Technika

 

James Southwell
A vegyvédelmi ruhák fejlődése

Napjainkban a vegyi üzemekben zajló folyamatok megtervezésekor egyre nagyobb szerepet kap a biztonságtechnika: a veszélyes anyagok kezelését és tárolását igyekeznek úgy kialakítani, hogy az a lehető legbiztonságosabb legyen. Ezzel együtt azonban a vegyvédelmi ruhák használata elengedhetetlen egy esetleges havária helyzetben. Szerzőnk az ilyen öltözékek tulajdonságait, fejlesztési szempontjait tekinti át cikkében.

 

Fórum

 

Georgios Pissinos
Aktív tűzvédelem műemléképületekben

A műemléképületek aktív tűzvédelme, az ott lévő pótolhatatlan, egyedi értékek miatt külön fejezet a tűzvédelemben. A műemlékvédelmi, tudományos, művészeti szempontok miatt a megoldása sem egyszerű. Ezért különösen figyelemreméltó, hogy egy levéltár és galéria megvalósult megoldásait mutatja be szerzőnk.

 

Ráczkevy Levente
Úton a Dräger –Safety Kamionos Roadshow 2017.

2017-ben a Dräger bemutató kamionja folytatja tavaly meg­kezdett európai körútját. Mottónk: „Úton a Dräger - Elszállít­juk Önhöz biztonsági megoldásainkat”. A rendezvény során 14 országban teszünk látogatást, bemutatva ügyfeleinknek új ter­mékeinket, szolgáltatásainkat.

 

Peti István
Gépkocsibaleset sérültjének kimentése

A balesetek sérültjeinek szakszerű ellátása, sok tényezőtől: a rendelkezésre álló tértől, az eszközöktől, a módszerektől és a beavatkozók ismeretétől valamint együttműködésétől függ. A baleset helyszínén alkalmazható fontos szempontokat fűzi csokorba szerzőnk.

 

Módszer

 

Nagy Zoltán
Fogyatékossággal élők kimenekítésének kérdései és megoldási lehetőségei II.

A Védelem előző számát követő folytatásban a fogyatékossággal élők speciális mentési helyzeteiben alkalmazható megoldásokról, a felkészítés lehetőségeiről ír szerzőnk. Mindezt Miskolcon, a gyakorlatban kipróbált mentési szituációkban szerzett tapasztalatai alapján összegzi, egyben javaslatot dolgozott ki a riasztási-mentési kommunikációra.

 

Védelem Katasztrófavédelmi Szemle – Megrendelhető

Email: szerkesztoseg@vedelem.hu

Vissza

Ezt a hírt eddig 689 látogató olvasta.