Híreink

A biztonság finnül – kórházak, szociális- és gyerekotthonok értékelése

2022. november 30. 07:00

Ismert, hogy a kiürítést nagyban befolyásolja az ott élők észlelési-, megértési képessége és mozgásképessége. A kérdés, hogy milyen hatással van ez a menekülési idejükre. Ilyenkor az észlelési idő + reakció idő + helyváltoztatás ideje a legfontosabb tényezők. Egy finn felmérés egyszerű módszertani segítséget nyújt ennek értékeléséhez. Érdemes tanulmányozni!


BIZTONSÁGI KOCKÁZATELEMZÉS

Kiindulási adatok

 

A helyszín neve

 

A helyszín címe

 

A helyszín más adatai

 

Az épület alapadatai

 

Tűzvédelmi részletezés (épület tűzveszélyességi besorolása, tűzszakaszolás, tűzszakaszokat részben osztó építmények, stb.)

 

Tűzvédelmi szint értékelése

 

A személyzet számának és felkészültségének értékelése

 

Lakók, vagy ápoltak száma és cselekvőképességük általános leírása

 

1. A PACIENSEK CSELEKVŐKÉPESSÉGÉNEK AZ ÖNÁLLÓ TÁVOZÁSRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

a) valamennyi paciens képes önállóan elhagyni a lakását, vagy betgszobát normál esetben 2-3  percen belűl

folytassa a 6. pontnál

b) a cselekvőképesség csökkenése lassítja legalább egy paciens távozását

folytassa a 2. pontnál

c) a cselekvőképesség csökkenése megakadályozza legalább egy pacioens távozását

folytassa a 3. pontnál

2. MILYEN MÉRTÉKBEN LASSÍTJA A TÁVOZÁST A CSELEKVŐ KÉPESSÉG CSÖKKENÉSE?

a) valamennyi paciens képes önállóan elhagyni a lakását, vagy a betegszobát 2-3 percen belül

folytassa a 6. pontnál

b) a cselekvőképesség csökkenése legalább egy paciens önálló távozását lassítja

folytassa a 3. pontnál

3. KÉPES A SZEMÉLYZET AZ ÉGŐ LAKÁS, VAGY BETEGSZOBA LAKÓIT IDŐBEN KIMENTENI?

a) a személyzet képes minden segítséget igénylőt kimenteni a lakásából, vagy a betegszobából 2 - 3 percen belül

folytassa a 4. pontnál

b) a személyzet nem képes minden segítséget igénylőt kimenteni a lakásából, vagy a betegszobából 2 - 3 percen belül

folytassa a 5. pontnál

 

Kitöltési utasítás a biztonsági elemzés kérdőívhez

1. A paciensek cselekvőképességének az önálló távozásra gyakorolt hatásának értékelése

Töltse ki a megfelelő helyekre a paciensek észlelési képességének, megértési képességének és mozgásképességének esetleges csökkenésére vonatkozó információt (a kézikönyv 2.3 fejezete szerint) és annak a menekülési idejükre gyakorolt hatását (2.4  pont szerint, észlelési idő + reakció idő + helyváltoztatás ideje). Ide kell írni a paciensekre vonatkozó információt, amely alapján szükség szerint a 3. és 4. fejezetekben a teljes kiürítés ideje meghatározható lehessen.  Lásd kézikönyv 3.1. fejezet.

 

2. Milyen mértékben lassítja a távozást a cselekvő képesség csökkenése?

Elemezze, milyen okból és milyen mértékben lassítja a cselekvőképesség csökkenése az önálló távozást.

 

3. Képes a személyzet az égő lakás, vagy betegszoba lakóit időben kimenteni?

Irja le a szobánként, illetve a teljes épületben lévő segítséget igénylő paciensek számát és cselekvőképességét, valamint a személyzet számát. Ezen adatok alapján végezze el a személyzet által végzett kiürítés várható idejére vonatkozó számítást (kézikönyv 2.5.1 fejezete alapján; tpelh =  t1h +  t2h  +  t3h +  t4h +  t5h +  t6h ). Lásd kézikönyv 3.2. fejezet.

 

4. Képes a személyzet és a tűzoltóság kimenteni valamennyi beteg osztály, vagy annak megfelelő egység, illetve az épület segítséget ígénylő pacienseit időben?

Tisztázza mik a személyzet lehetőségei az égő lakások, vagy betegszobák kiürítését követően a segítséget igénylők kimentésére az épület többi lakásából, vagy betegszobájából.

A tűzoltóság számítása az általa végzendő kiürítéshez szükséges időtartamról (a kézikönyv 2.5.2 fejezete szerint; tpelp =  t1p +  t2p  +  t3p +  t4p +  t5p +  t6p +  t7p lásd. Példák a kézikönyv 1. mellékletében).

A teljes betegosztály kiürítéséhez szükséges idő legfeljebb 15 perc (hacsak nem kevesebb az épület jellegéből adódóan). A lakóépületeknek megfelelően a kiépített tűzszakaszokkal rendelkező épület kiürítése az épület jellegétől függően legfeljebb 30, vagy 60 perc. Lásd kézikönyv 3.2. fejezet.

 

5. A körülmények életveszélyessé változását a helyszín automatikus oltóberendezés beépítésével akadályozzuk meg!

Lásd kézikönyv 2.5.3 és 3.3. fejezetek.

 

6. A kockázatelemzés alapján a helyszín  tűzbiztonsági szintje elégséges!

Ez a fejezet feltételezi, hogy a tűzmegelőzés és tűzbiztonság fenntartását érintő követelmények betartják. A sorok a rendben lévő követelmények felsorolását tartalmazzák. Ezt követően a biztonsági kockázatelemzés elkészült.

 

(A kézikönyvet terjedelmi okokból nem fordítottuk le.)

Fotó: Tampere-i Egyetemi Kórház

Vissza

Ezt a hírt eddig 202 látogató olvasta.