Híreink

Tűzvédelmi tudományos konferencia a Ludovikán

2019. április 12. 08:11

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusának Széchenyi Dísztermében tartott konferencián közel százötven szakember hallgatta az „Épületek tűzvédelme a tervezéstől a beavatkozásig” című konferenciát. A konferencia mondanivalóját tekintve három részre tagolódott. Egyrészt szólt az OTSZ tervezett változásairól, másrészt az építészeti tűzvédelem tervezésével kapcsolatos elméleti kérdésekről, s azok tűzoltói beavatkozási aspektusairól.


A tervezett OTSZ kapcsán a hatósági munka tervezésének és szervezésének új megoldásait, az új alapokra helyezett tűzvédelmi szabályozást valamint a hatósági módszereket Érces Ferenc tűzoltó ezredes mutatta be. Ehhez illeszkedve Badonszki Csaba tűzoltó alezredes, a tűzvédelmi műszaki irányelvek folyamatban lévő átdolgozásának menetét, valamint két új tűzvédelmi műszaki irányelv – a kockázati osztályba sorolás és a robbanás elleni védelem – kidolgozását ismertette. Az épületek tervezésének változó feltételeiről, a tervezési és használati alapelvekről, a módosításokkal kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokról Wagner Károly tűzoltó alezredes tartott előadást.

A házigazda Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének igazgatója, dr. Vass Gyula tűzoltó ezredes a felsőfokú katasztrófavédelmi képzés mellett bemutatta a tervezett fejlesztéseket,

  • amely szerint kollégium, tűzvédelmi laboratórium, 4 szerállásos szertár, mászóház és tűzszimulációs gyakorlópálya épül;

  • a szervezés alatt áll a tűzvédelmi mérnökök alap- és mesterképzése, amely 8 félévig tartana.

Dr. Kátai-Urbán Lajos tűzoltó ezredes, az egyetemen működő doktori képzésről és kutatásokról adott tájékoztatást.

Az épületek tűzvédelmének és azok tervezésének tudományos és gyakorlati vonatkozásait Érces Gergő tűzoltó őrnagy, nyitotta a jövőbe mutatva. A komplex és innovatív tűzvédelmi mérnöki módszerek alapját képező épületinformációs téralkotó modellezést lehetőségeit és tudományos eredményeit kiemelve. Kitérve a 3D-s modellek információval való feltöltésének kihívásaira és teljesítmény-, illetve viselkedés alapú tűzvédelmi tervezésre. Ehhez kapcsolódott Nagy Katalin (TMKE) előadása, amely a tűzvédelmi koncepció szerepéről, a tervezők közötti együttműködésről, a projekt tervezésről és az aktív tűzvédelmi rendszerek tűzvédelmi koncepcióban betöltött szerepéről szólva elméleti megalapozását adta a követendő gyakorlatnak. Kiemelve az építész tűzvédelmi tervező szerepét, akit az épület tűzvédelmi kottájának alkotójaként és a tervezés karmestereként jellemzett.

Dr. Takács Lajos Gábor (BME) a tűzvédelmi tervezés során alkalmazott gyakorlati megoldásokat példákkal illusztrálta. Míg Szikra Csaba (BME) a számítógépes tűzvédelmi szimulációk elméleti alapjait és a szimulációk nyújtotta lehetőségeket és egyben buktatókat mutatta be szuggesztív előadással.

Lestyán Mária (TSZVSZ) ugyancsak egy aktuális eseményről a Grenfell Tower tüzének menetét ismertette részletesen, bemutatva a tűz hatására megindult európai tűzvédelmi szabályozási törekvéseket és azok mögötti szervezeteket.

A beavatkozást két előadó képviselte. Dr. Restás Ágoston tanszékvezető színes, érdeklődést felkeltő előadásában a tűzoltói beavatkozások során kialakuló kényszerhelyzeti döntések sajátosságaival kapcsolatos kutatási eredményeit összegezte, míg Gyapjas János tűzoltó ezredes az általuk végzett kórházi kiürítési gyakorlatok tapasztalatait, és ezekből következően a tűzvédelmi koncepció- és a kiürítés-tervezés összefüggéseit elemezte.
 

 
 


  
 

Vissza

Ezt a hírt eddig 273 látogató olvasta.


 

Kapcsolódó képek: