Híreink

Lefele hűlő födémek szigetelésének tűzvédelmi kérdései

2019. február 22. 15:30

A födémek alsó síkjára kerülő szigetelések, ha éghető hőszigeteléssel készülnek, veszélyt jelenthetnek az épületben tartózkodók menekülésére. Egy épülettűz során égnek, jelentős füstöt fejleszthetnek, valamint az égve csepegő részecskéknek köszönhetően is hozzájárulhatnak a tűz gyorsabb terjedéséhez. Ezért az éghető hőszigeteléseknek a födém alsó síkján történő alkalmazása tűzvédelmi szempontból az épületen kívül és belül is korlátozás alá esik.


Mit kell ismerni?

Attól függően, hogy az alulról szigetelendő födém hol helyezkedik el, tűzvédelmi szempontból eltérő előírások vonatkozhatnak rá, melyeket a tervezésnél figyelembe kell venni.

A megfelelő szigetelés kiválasztásához első körben ismernünk kell a létesítmény kockázati osztály besorolását, ezzel összefüggésben a födémmel szemben támasztott tűzvédelmi teljesítmény elvárásokat (pl. A2 REI 60), a legfelső használati szint magasságát, hogy ellenőrizhessük, az épületünk nem sorolható e magas épületek kategóriájába a létesítményünk. Ismernünk kell a menekülési útvonalak elhelyezkedését, az épület és az érintett helyiség rendeltetését.

Nem befolyásolja a szerkezet tűzvédelmi osztályát

a) A1 tűzvédelmi osztályú szerkezet esetében

aa) az a bevonat vagy burkolat, amelynek vastagsága legfeljebb 1,5 mm és az égéshője legfeljebb 2 MJ/m2,

ab) az a belső nem lényeges komponens, amelynek égéshője legfeljebb 1,4 MJ/m2,

b) A2 tűzvédelmi osztályú szerkezet esetében

ba) az a bevonat vagy burkolat, amelynek vastagsága legfeljebb 1,5 mm és az égéshője legfeljebb 4 MJ/m2,

bb) az a belső nem lényeges komponens, amelynek égéshője legfeljebb 4 MJ/m2,

bc) az az A1-A2 tűzvédelmi osztályú építési termékekből álló szerelt födémszerkezetben alkalmazott - legalább E tűzvédelmi osztályú - párazáró fólia, amelynek égéshője legfeljebb 10,5 MJ/m2, és a teljes födémszerkezet égéshője nem haladja meg a 3 MJ/kg kritériumot, továbbá az átvezetések, áttörések tűzgátló lezárása biztosított oly módon, hogy a párazáró fólia az átvezetéseknél nem gyulladhat meg a födémszerkezetre előírt időtartamon belül.

Amennyiben a lefele hűlő födém szigetelésére éghető hőszigetelő anyagot szeretnénk használni, ellenőriznünk kell, hogy az milyen kihatással van az alapszerkezetünk tűzvédelmi jellemzőjére.

KK, MK mértékadó kockázati osztályú épület esetén a legfeljebb 60 kg/m2 felülettömegű, térelhatároló elemeket is tartalmazó tetőfödém hőszigetelése A1-A2 tűzvédelmi osztályú lehet. Amennyiben ezen belső oldali kiegészítő hő vagy hangszigetelést kell alkalmazni, annak tűzvédelmi osztályánál figyelembe kell venni a nem éghető szigetelés alkalmazására vonatkozó kötelezettséget.

 

Rendeltetéstől függően

A belső oldali hő- és hangszigetelés legalább B-s1, d0 tűzvédelmi osztályú lehet szállás, iroda, igazgatási, egészségügyi, szociális, kereskedelmi rendeltetés esetén. A kulturális, hitéleti rendeltetés tömegtartózkodásra szolgáló helyiségeknél, sportrendeltetésnél KK mértékadó osztályba tartozó építmény esetén, gépjárműtároló rendeltetésnél a 20-nál több gépjármű álláshely, parkolóhely esetén amennyiben az AK vagy NAK mértékadó osztályba tartozik.

A belső oldali hő- és hangszigetelés legalább A1 vagy A2-s1, d0 tűzvédelmi osztályú lehet oktatási, nevelési, gyermekfoglalkoztató, játszóház, művelődési, vendéglátás rendeltetésnél, valamint válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás rendeltetés esetén, sportrendeltetésnél MK mértékadó osztályba tartozó építmény esetén, gépjárműtároló rendeltetésnél a 20-nál több gépjármű álláshely, parkolóhely esetén KK és MK osztály esetén.

A 20 vagy annál kevesebb gépjármű álláshely, parkolóhely esetén a gépjárműtároló helyiségében alkalmazható hőszigetelés anyaga legalább D-s2, d0 tűzvédelmi osztályú.

 

Ipari rendeltetés

Az ipari rendeltetésű épület esetén a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására és forgalmazására szolgáló alaprendeltetésű helyiség belső oldali hő- és hangszigetelése legalább A2-s1,d0 lehet. Az ipari rendeltetésű épület, épületrész tömegtartózkodásra szolgáló helyiségeinél a belső oldali hő- és hangszigetelése legalább B-s1, d0 tűzvédelmi osztályú lehet.

Menekülési útvonalakon alkalmazható szigetelések tűzvédelmi osztálya az alábbi lehet.

Hő- és hangszigetelés, burkolat nélkül vagy burkolat mögött B s1,d0 B s1,d0 B s1,d0 B s1,d0 A2 s1,d0 A2 s1,d0 A2 s1,d0 A1 A1 A1 A1

 

Homlokzatokon

A homlokzatokat érintő szabályozások közül az alábbiak vonatkoznak a lefele hűlő födémek alsó síkján alkalmazható szigetelésekre.

Csak A1 vagy A2 nem éghető tűzvédelmi osztályú lehet szigetelés

  • a magasépületek nyílásos és nyílás nélküli külső térelhatároló falán,
  • KK és MK osztályú épületek előrenyúló épületrészeit alulról határoló födém alsó felületén, valamint
  • a visszaugró épületrészei feletti, épületen kívüli teret felülről határoló födém alsó felületén valamint
  • AK, KK, MK osztályú épületek nyitott áthajtóinak és átjáróinak fal- és mennyezeti felületein, ha ezek az egyedüli menekülési útvonalat és a tűzoltóság számára az egyetlen megközelítési lehetőséget jelentik.

Fentiekből kiindulva minden olyan esetben, amikor a szigetelés olyan födém alsó felületén helyezkedik el, legyen az akár épületen belüli, vagy egy árkád födémen,

  • mely mentés, menekülés szempontjából jelentőséggel, bír, valamint a rendeltetéssel összefüggésben szeretnénk egy esetleges épülettűz esetén minimalizálni az éghető anyaghasználattal járó kockázatokat, jelentős mértékű füstfejlődést csak nem éghető A1, A2 tűzvédelmi osztályú szigetelést lehet alkalmazni,
  • egy-egy megengedőbb esetben B-s1, d0 tűzvédelmi osztályú szigetelés alkalmazása is megengedett.

A belső oldali hő és hangszigetelés tűzvédelmi osztálya magára a hőszigetelő anyagra vonatkozik, nem pedig vakolathordó hőszigetelő rendszerekre, arról nem is beszélve, hogy, azok minősítései homlokzati alkalmazásra vonatkoznak.

Az ábrák nagyításához kattintson! A képek forrása: Fire Protection of Facades (Zágrábi Egyetem)

A ROCKWOOL Ceilingrock szigetelés kifejezetten lefele hűlő födémek alsó síkjának gazdaságos szigetelésére kifejlesztett A1 tűzvédelmi osztály besorolású termék, mely fehér üvegszövet kasírozással rendelkezik, fém dűbelekkel kerül szállításra. Vakolathordó rendszerekbe a FRONTROCK Max E hőszigetelő lemezt ajánljuk.

 

Lestyán Mária
Szakmai kapcsolatokért felelős igazgató
ROCKWOOL Hungary Kft.

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 343 látogató olvasta.