Híreink

Mi olvasható a Védelem februári számában?

2019. január 25. 08:44

A Védelem idei első száma a gépjárművek tűzvédelmét járja körül, vizsgálva a fémtüzek és lítiumakkumulátorok jellemzőit, a járművek tűzoltásának új megoldásait. Az épületekben a szerelőrendszerek funkciómegtartása, intelligens vészvilágító rendszer, építési területek tűzvédelme, a beruházási folyamatok változó rendszere, új vízszállító gépjármű, kötéltechnikai mentés, az elmúlt év tűzesetei az adatok tükrében a kínálat.


Tanulmány

Veresné Rauscher Judit, Dr. Nagy Rudolf: A betegszállító eszközök és közlekedő területek tervezésének összefüggései I.                    

Az épületek közlekedő rendszerei alapvetően meghatározzák egy kiürítés sikerességét. A folyosók és lépcsőházak szélességi méretei, a nyílászárók átjárható méretei különösen kritikusak akkor, ha nem önállóan menekülő személyek használják azokat, hanem valamilyen formában kísért menekülésről vagy mentésről beszélünk. Szerzőnk összefoglalója tervezőknek, beavatkozó tűzoltóknak, egészségügyi tűzvédelmi szakembereknek is gyakorlati segítséget jelenthet.

 

Fókuszban

Autóbusz-és tehergépkocsi tűzesetek                    

Az autóbuszok tüzei a potenciálisan veszélyeztetettek száma miatt kapnak kiemelt figyelmet és egyre inkább az értéke miatt is. A teherautóknál a jármű és a rakomány külön-külön is hatalmas érték lehet. Egy tűz következtében a megsemmisülésük, forgalomból való kiesésük pedig további nagy károkat okoz, s a javítás, az új beszerzéséig eltelt idő alatt ezek a járulékos károk tovább halmozódnak. A személygépkocsik értéke közelíti a fél-egy lakás árát! Hogyan védhetjük meg járműveinket?

 

Amit védeni kell – Személygépkocsik, kis-buszok és kisteherautók    

A KSH adatai szerint hazánkban 4 millió feletti jármű van fogalomban és ehhez 167 ezer motorkerékpár társul. Ez 16-18 milliárd forintnyi értéket jelenthet országosan. Tűzvédelmük egyértelműen differenciált megközelítéssel oldható meg. Milyen lehetőségeink vannak?

 

Tűzoltó készülékek járművekbe                                 

Évente kétezer jármű megmentésében, a károk minimalizálásában vehetnének részt, az adatok szerint nagyon hatékonyan, a tűzoltó készülékek. Mely típusokat hova ajánlják?

 

Garai Tamás: Gépjárművekbe épített automatikus tűzjelző- és oltóberendezések

Az épületek mellett nagy számban, szinte naponta történnek gépjárművet érintő tűzesetek, amelyek sokszor nagyobb anyagi kárral járnak, mint az épülettüzek. A kisebb járműveknél tűzoltó készüléket, a nagyobbaknál már speciális oltóberendezést is indokolt elhelyezni. Hol, hogyan helyezzük el, tartsuk karban ezeket a berendezéseket?

 

Könnyű fémek – Mi olyan különleges a fémtüzekben?    

A könnyűfémeket – lítium, magnézium, alumínium – széles körben használják, de mostanság, a „hightech fémek”, mint a titán és cikrkónium, illetve a lítiumakkumulátorok előtérbe kerülésével derült ki, hogy nagyon veszélyesek tudnak lenni. Szerencsére a fémtüzek nem olyan gyakoriak. De ha előfordulnak, akkor az érintettek gyakran tehetetlenek. Az közismert, hogy a vízzel oltás nem lehetséges. Miért?

 

Heizler György: A lítiumakkumulátorok tűzvédelmi kérdései

Mi a különbség a lítium, mint fém és a lítiumakkumulátorok égése között? Melyiknél milyen veszélyekre kell felkészülni? Hogyan, milyen oltási módokkal, oltóanyagokkal készüljünk fel az oltásukra? Hogyan kezeljük, tároljuk, szállítsuk ezeket?

 

Lítiumion-akkumulátorok – Lehet vízzel is?!

A lítiumion-akkumulátorok égési viselkedése jelentősen eltér a fémek égésétől, ugyanakkor a nagy teljesítményű és energiasű­rűségű akkumulátorok kiterjedt tüzénél már magas hőmérsékle­tek is előállhatnak. A felhasznált elemek mennyisége pedig nö­vekszik, s ezzel az új elemek tárolása, szállítása és az elhasználtak gyűjtése, tárolás, újrahasznosítása komoly tűzvédelmi kihívást jelent.

 

Rejtő Gábor: Fire Jack – aeroszolos tűzoltó-generátorok széleskörű alkalmazásra

Az űrtechnológia eredményeit továbbfejlesztve született meg FIRE JACK aeroszolos tűzoltó-generátorok család. A szabadalmi oltalom alatt álló berendezésnek három típusát alkották meg: BR1, BR2 és BR4. Ezeket mutatja be szerzőnk.

 

Héra Attila: Gázzal oltás – kisjárműben, buszban, kamionban, munkagépben

A nagyobb járművek motorterében az automata oltórendszerek jelenthetik a megoldást. Megvalósítható mindez úgy is, hogy gáz az oltóközeg? Erre válaszol igennel a görög fejlesztésű Fidias és Kydon automata oltórendszer, amely gépjárművek motorjaihoz lett tervezve, HFC-236ea gázzal. Mégpedig elég meggyőzően, ha a Caterpillar, a Mercedes, a Libbherr, a Volvo, a John Deere, a Mitsubishi, a svájci posta és a francia Orient Express is mellette tette le a garast. 

 

Georgios Pissinos: Célkeresztben a jármű tűzvédelem – Fontos szempontok a kiválasztási folyamatban                                   

Az aktív tűzvédelem területén is találkozhatunk olyan – a kellő biztonsági szintet ki nem elégítő – rendszerekkel, amelyeket hamis kvalitásokkal vérteznek fel. Az ilyen termékek kiszűrésében megbízható segítségünkre lehetnek a tanúsítványok – írja szerzőnk.

 

Dr. Szőlősi Sándor: DSPA Fire suppression system

A DSPA automata oltógenerátor rendszert az amerikai űrkutatás /NASA/ fejlesztette ki elsősorban saját űrhajóik és űrhajósaik védelmére. A speciális felhasználási környezet ezért egy forradalmain új rendszert eredményezett.

 

Ténykép

Dr. Bérczi László, Daruk Anita: Nyári mezőgazdasági tűzesetek – mezőgazdasági gépek és terményszárítók tüzei         

A mezőgazdaságban bekövetkezett szabadtéri tűzesetek tapasztalatairól szóló elemzés október 31-ig kibővítve, a nyári és őszi időszak összevetésével készült. A statisztikai adatok vizsgálatánál szerzőink figyelembe vették az esetszámokat rövid és hosszú távon, közvetlenül, ill. közvetve befolyásoló külső tényezőket. Ezek: az időjárás hatásai, a társadalmi magatartás változásai, a gépek, berendezések karbantartottsága. Mindezek mellett a felelős társadalmi magatartás kialakítását célzó kampányoknak és fórumoknak jelentős szerepe van a szabadtéri tüzek megelőzésében.

 

Kovács Zoltán, Dr. Hesz József: Mentő tűzvédelem 2018 – vissza az átlaghoz

Az előző évi kimagasló számokhoz képest jelentős csökkenés történt a beavatkozásokban, az előző évek átlagához tértek vissza a számok. Ezek pozitív alakulása mögött – a kedvező külső körülmények mellett – rengeteg szakmai munka áll. Ebben a mentő tűzvédelmi hierarchia minden szintjén részt vevő szervezetek szerepe húzódik meg, ugyanakkor továbbra is fontos a megelőzés, ellenőrzés, tájékoztatás, a mentő és megelőző tűzvédelem szoros, egymásra épülő tevékenysége.

 

Tűzoltás – műszaki mentés

Szederkényi Nándor: Kötéltechnikai mentés tűzoltóknak – alkalmazási elvek és felszerelések                         

A tűzoltónak minden esetben mások életének mentése az esküben vállalt feladata. Veszélyes körülmények között is. Szerzőnk a mentési koncepció és az oktatási szintek bemutatása után az alkalmazási elvekkel és az elképzelésekhez illeszkedő felszerelésekkel zárja sorozatunkat.

 

Adorján Attila: Dräger Fire Dragon 9000 – Házhoz visszük a tréninget!

A tűzoltóknak készen kell állniuk bármilyen tűz megfékezésére. Ehhez speciális körülmények közötti gyakorlásra van szükség. A tűzszimulációs gyakorlatok a felkészülés legjobb terepei. A fix épületekben elhelyezettek mellett, a költségek miatt egyre nagyobb szerepet kapnak a mobil konténerek, amelyek, mintegy házhoz mennek és sok helyen képesek a tűzoltók gyakorlatait támogatni.

 

Megelőzés

Reich Kristóf: Funkciómegtartó szerelőrendszerek az építőiparban

Az emberi életek veszélyeztetésének elkerülése érdekében, különösen a menekülési útvonalaknak az előírt ideig biztosítani kell a menekülés lehetőségét. Mi és hogyan tartja az épületben futó elektromos vagy gépészeti vezetékeket? Képesek ezek a tervezett ideig a funkcionalitást és állékonyságot biztosítani? Hogyan tervezzük, méretezzük ezeket? Hogyan viselkednek a fémkonstrukciók tűzben? A tapasztalatok alapján készült irányelvnek alapján megalkotott funkciómegtartó moduláris tartószerkezeteket mutatja be szerzőnk.

 

Sebők Imre: Menekülés irányítás – CLEVER LIGHT intelligens vészvilágító rendszer

Az egyre bonyolultabb térszerkezetű épületeinkből egy tűz vagy vészhelyzet esetén gyorsan ki kell jutni a bent lévőknek. Ennek egyik leghatékonyabb segítője az intelligens vészvilágító rendszer.

 

Mohai Ágota: Építési területek tűz-és balesetvédelme II.

Az előző cikkben az építési területek tűz- és baleseti biztonságával kapcsolatban megfogalmazott elvárásoknak történő megfelelés igénye hazánkban még csak kialakulóban van. Ez köszönhető egyrészt annak a tendenciának, hogy a biztonsági kultúra a legtöbb területet tekintve utánkövető jellegű a megrendelői oldalon. Hiába van meg a lehetőség arra, hogy a legújabb technológiákat alkalmazzuk, hiába vannak naprakész szakembereink, ha a „belső igény”, a hosszútávú gondolkodás még gyerekcipőben jár ezen a területen. Pedig a műszaki megoldás már létezik – írja szerzőnk.           

 

Bónusz János: Robbanásveszélyes és veszélyes munkaterületek

Az éghető gázokról, gőzökről valamint az e témakörben felmerülő ellentmondásokról és a robbanásveszélyes munkaterületekről olvashatunk szerzőnk írásában.

 

Szabályozás

Lestyán Mária: Építési beruházási folyamatok rendszere – magasépítés

Jelentős fejlemény, hogy elkészült a MÉK és az MMK által kidolgozott valamint az ÉVOSZ-al egyeztetett az Építési Beruházási Folyamatok Rendszerére vonatkozó ajánlás. Célja az építési beruházások folyamatának és résztvevőinek, azok feladatainak, egymáshoz való viszonyának, felelősségi körének, valamint a tervezői szolgáltatások fázisainak, feladatainak és ajánlott díjazásának szabályozása. A legfontosabb célokat és elveket ismerteti szerzőnk.

 

Technika

Nagy Gábor: HEROS AQUAREX S10 vízszállító gépjármű

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), az „Erdőtüzek oltására alkalmas gépjárművek és vízszállító gépjárművek rendszerbe állítása” című projekt keretében került kifejlesztésre a BM Heros Zrt. legújabb, Renault K460 P6x6 alvázra épített HEROS AQUAREX S10 típusú 10.000 literes vízszállító gépjárművének prototípusa.

 

POLON-ALFA UCS-6000 hő- és füstelvezető rendszer

A hő- és füstelvezető rendszerek manapság a modern tűzvédelem szerves részét képezik. A tulajdonképpeni hő- és füstelvezetésért felelős kupolák mellett azonban kiemelt fontossággal bír az azok működéséért felelős, a nyitást-zárást összehangoló vezérlőközpont.

 

Védelem Katasztrófavédelmi Szemle a megrendeléshez kattintson!

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 525 látogató olvasta.