Híreink

Hogyan tervezzünk acélszerkezeteket tűzvédelemre?

2018. november 26. 11:45

A tűzvédelem egyre fontosabb szerepet játszik az életünkben. Nagyon fontos, hogy tűz esetén minél kevesebb élet kerüljön veszélybe és minél kisebb kár legyen. Ezek részben mérnöki tervezési szempontokat vetnek fel, illetve biztonságtechnikai előírásokat igényelnek. Ennek fényében szerveztek workshopot „Acélszerkezetek tűzvédelmi tervezése” címmel 2018. november 9-én a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékén.


A workshopot Dr. Jármai Károly egyetemi tanár szervezte és a célja három szakmai kör összekapcsolása volt: a hatóság (Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség), a cégek és az egyetemek, kutató intézetek szakembergárdája. Apropóját a LOCAFI európai projekt adta, mely oszlopok tervezésére irányult lokális tűz esetén, és amelyben 20 ország képviselői (egyetemek, kutatóintézetek) vesznek részt, magyar részről a Miskolci Egyetem.

A workshopon részt vett Dr. Bérczi László tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő, OKF, aki az acél tartószerkezetű épültekben bekövetkezett tűzesetek tapasztalatairól tartott előadást, majd Érces Ferenc tűzoltóezredes, főosztályvezető, OKF, aki az építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzőiről beszélt az új OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) 5.1 fényében. A tűzvédelmi szabályzat a tűzmegelőzés egyik legfontosabb dokumentuma. Többek közt itt kerülnek meghatározásra az adott épületre, helyiségre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok és előírások, továbbá a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei.

A Miskolci Egyetemről Dr. Jármai Károly a lokális tűznek kitett függőleges oszlop méretezésről tartott előadásban a kutatási projekt fő eredményeit mutatta be, amelyről a résztvevők egy 97 oldalas tervezési segédletet is kaptak. Előadásában elhangzott, hogy az FDS szimulációk és a vizsgálat során mért értékek között nem volt nagy eltérés. Dr. Kota László a témában tervezéshez alkalmazható és ingyenesen letölthető OZone program használatát mutatta be példákon keresztül.

A BME-ről ugyancsak két előadás hangzott el. Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva egy a témához kapcsolódó vizsgálat eredményeiről számolt be. Tűzteszteken vizsgálták a különböző testsűrűségű hőszigetelő anyagokkal (kőzetgyapot, üveggyapot) védőképességét az acél profilokra. Dr. Horváth László, már az előadása címében is jelezte a problémát: Kritikus kérdések: acél elemek kritikus hőmérséklete. Kiemelte, hogy hő hatására nem csak az acél szilárdsága, hanem a merevsége (ez már 100 C foktól) is csökken. Az előadás kapcsán többen hozzászóltak a kritikus hőmérséklet tervezésben történő alkalmazása, illetve annak gyakori elmaradás kapcsán, amit többnyire nem követ a TvMI-ben meghatározott 350 C fokos tervezési érték. A másik problémakör a tűzvédő festékek öregedésvizsgálata, valamint a korrózió a tűzvédő festékek alatt. Ezek nagyon gyakorlatias problémafelvetések, hisz a hozzászólásokban elhangzott, hogy egy cég évente 35-40 hidegen alakított összetett szelvényekből álló csarnokszerkezetet értékesít.

Dr. Balogh Tamás az Inter-CAD Kft-től a tűzvédelmi tervezés újabb módszereiről, az optimálás lehetőségeiről beszélt, a Dunamenti Tűzvédelem Zrt-től Szakál Regina a tűzgátló bevonatokról, a hőre habosodó festékek alkalmazási szempontjairól tartott előadást.

A workshop résztvevői nagyon aktívnak bizonyultak a problémák felvetésében és megvitatásában, köszönhetően a három oldal képviselőinek. A rendezvény szervezésében a Magyar Acélszerkezeti Szövetség jelentős részt vállalt, köszönet ezért Aszman Ferenc elnöknek és Csapó Ferencnek titkárnak.

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 411 látogató olvasta.


 

Kapcsolódó képek: