Híreink

Energiatakarékosság és tűzvédelem – ellentmondás?

2018. november 02. 07:11

Hogyan felelhetünk meg úgy a szigorodó hőszigetelési szabályoknak, hogy közben a tűzvédelmi előírások és az emberek biztonsága sem sérül? Az új követelménynek megfelelő hőátbocsátási tényező 0,24 W/(m2·K). 2021-től pedig minden új épületnél alkalmazni kell a károsanyag-kibocsátás drasztikus csökkentését lehetővé tevő új technológiákat. Ezek a tűzvédelemben vastagabb hőszigeteléseket és új kihívásokat jelentenek.


A 2010/31/EU irányelv szerint 2021. január 1-ét követően csak közel nulla energiaigényű épület építhető. Közintézmények esetében ez 2019. január 1. Hazánkban is közeleg az első határidő, közintézmények esetében 2019. január 1-jétől, egyéb épületek esetében pedig 2021. január 1-jétől az illetékes hatóság csak abban az esetben fogja megadni a használatbavételi engedélyt, ha az épület megfelel a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű épület követelményeinek.

Az energetikai tanúsítványt alátámasztó számítást az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint kell elvégezni. Az új energetikai minősítési osztályozás a korábbi 10 helyett 12 osztályt határoz meg.

A közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményértéket, amelyet a használatbavételi engedélyhez el kell érnie egy épületnek, a „BB” kategória jelenti. A számítási módszer a 7/2006. (V.24.) sz. TNM rendelet 2. mellékletében található.

  1. A „BB” kategória eléréséhez a teljes energiafelhasználás 25%-át el kell érnie a megújuló energiatermelésnek az épületben, továbbá ezt számítással is igazolni kell. A megújuló részarányt az épületben keletkező, ingatlanról származó vagy a közelben előállított megújuló energiaforrásból kell biztosítani, például napelem, napkollektor, hőszivattyú.
  2. A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. számú melléklete részletesen tartalmazza a közel nulla energiaigényű épületek követelményrendszerét. A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőiknek a rendelet 1. táblázatában rögzített értékeknek kell megfelelniük. Falazatok esetében a korábbi 0,45 W/m2K U-érték követelmény 0,24 W/m2K-re csökken, a tetőknél és födémeknél pedig 0,25W/m2K helyett 0,17 W/m2K az új elvárás.

Ez a hőszigetelő anyagok és az ÉMI vizsgálatok, alkalmazástechnikai útmutatók részletes ismeretét igényli, hisz a nem megfelelően kivitelezett hőszigetelő rendszer komoly tűzvédelmi kockázatokkal jár. A másik következmény, hogy szinte minden házon megjelennek a napelemek, napkollektorok, hőszivattyúk, amelyek a beavatkozó tűzoltóknak jelentenek új kihívásokat.

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 586 látogató olvasta.