Híreink

Mikor, mit kell bejelenteni a tűzvédelmi hatóságnak?

2018. augusztus 07. 06:44

Néha túlságosan az OTSZ-re és a TvMI-kre koncentrálunk a tűzvédelmi kérdésekben. Dr. Gombik Károly a tűzvédelmi törvény 20. §-ának tartalmi változásaira és az abból a használati tűzvédelemmel foglalkozó szakemberekre háruló kötelezettségeire hívja fel a figyelmet. Mindezek sokszor csak alapos mérlegelés, értelmezés után dönthetők el. Egy §, három változat, többfajta értelmezés.


A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 20.§-a meghatározza a tűzvédelmi helyzetre kiható azon változást, amelynek túllépése előtt 15 nappal a tűzvédelmi hatóságnál be kell jelenteni.

 

A bejelentés tartalmi változásának lépései:

 

1, Tevékenységet, amely a létesítmény, az épület, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé.

2. + raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi,

3. Az elsőt kiváltja: tevékenységet, amely a kockázati osztály megváltoztatását teszi szükségessé.

 

A változások időrendben

Törvény és módosításai

1996. évi XXXI. törvény

 

2011. évi XXI. törvény 1. § (1)

 

2011. évi CXXXIII. Tv. 112§

Időpontok

 1996.V.3.

 2011.III.22.

 2012.01.01.

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 20.§-ának változásai

 

 

20. § (1) A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az épület, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, annak

 

 

 

 

 

 

megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni

20. § (1)  A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának

15%-kal történő növelését eredményezi,

 

a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező

a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni.

20. § (1)  A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi,

 

 

 

 

 

 

 

 

a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni.

 

 

Mindezek főleg a használati tűzvédelmet érintik, de érdemes megvizsgálni az előírásban foglaltakat. pl. Raktározás kapacitást hogy kell számolni, ha átmeneti raktárról van szó, ahol

naponta változik a készlet? Milyen időszakonként kell vizsgálni a kockázati osztály változását? Mit kell tenni ott, ahol a kockázati osztály megállapítása eredetileg nem is volt kötelezettség?

 

A kockázati osztályba sorolás szükséges:

  1. Új épületek tervezése, létesítésekor
  2. Meglévő épületnél átalakításkor
  3. Meglévő épületnél építési tevékenységgel járó átalakítás nélkül, ha létesítési követelmény teljesülését kell vizsgálni.

Vagyis csak a 3. eset jöhet szóba, ha nincs átalakítás. A kérdés tehát, úgy módosul, hogy mikor kell a létesítési követelmény teljesülését vizsgálni?

Vissza

Ezt a hírt eddig 840 látogató olvasta.