Híreink

Mentő tűzvédelem – a tűzesetek alakulása 2017-ben

2018. május 16. 09:02

A tűzoltóságok összesen 77.965 esetben vonultak káreseményhez, ami jelentős mértékű (23 %) emelkedést jelent az előző évi adatokhoz képest. Az emelkedést a tűzeseteknél elsősorban a szabadterületi tüzek számának emelkedése okozta, de kisebb növekedés az épített környezetben is tapasztalható volt. A műszaki mentések során a viharkároknál végzett és a technikai jellegű beavatkozások száma is jelentősen nőtt.


Vonulási adatok

2013 után folyamatos emelkedés indult meg az események számában. Ez az emelkedés rámutat arra is, hogy a készenléti egységek munkája mellett továbbra is fontos a megelőzés, ellenőrzés, tájékoztatás, a mentő és megelőző tűzvédelem szoros, egymásra épülő tevékenysége.

 


Az éves vonulási adatok összehasonlítása 2013-2017. év között

 

2017. évben 54.685 beavatkozást igénylő, 5999 kiérkezés előtt felszámolt és 1231 utólagosan jelzett esemény volt. 15.499 alkalommal szermozgást eredményező téves jelzés és 547 alkalommal szándékosan megtévesztő jelzés érkezett a műveletirányításhoz. 6320 esetben érkezett olyan téves jelzés, amely nem eredményezett riasztást, szermozgást, mivel időben lemondta a jelzést generáló létesítmény részéről az arra jogosult személy. A téves jelzések számának jelentős emelkedése elsősorban a tűzjelző rendszerek, a katasztrófavédelem által működtetett fogadóközpontba érkező, közvetlen átjelzéseiből származik.

A szándékosan megtévesztő jelzések száma emelkedett az előző évhez képest, de a korábbi évekhez képest továbbra is alacsony értéket mutat. Itt meg kell említeni a megyei műveletirányításban szolgálatot teljesítő kollégák munkáját, melynek során hatékonyan szűrték meg azon bejelentéseket, melyek nem igényeltek tűzoltói beavatkozást.

 

Havi eseményszám

Az eseményeket havi bontásban vizsgálva elmondható, hogy kiemelkedően magas esemény szám nem volt. Havi szinten egyenletes emelkedés tapasztalható, amelyek közül 4 hónapban (március, június, július, augusztus) 8000 feletti eseményszám jelentkezett. A szabadterületi tüzek száma az előző évhez képest jelentősen nőtt, azonban a 2011 évtől számított átlagértékekhez viszonyítottan a tavaszi időszakban átlag alatt alakult, míg a nyári hónapokban átlagos volt. A műszaki mentések során a viharkároknál végzett és a technikai jellegű beavatkozások száma is jelentősen nőtt az előző évekhez viszonyítva.

 


A káresemények számának havi bontása

 

Területi változások

A káresetek megyei szintű alakulásának vizsgálata alapján elmondható, hogy az előző évhez képest

  • a legnagyobb arányú káresetszám növekedés Békés megyében következett be (53 %),
  • jelentős eseményszám emelkedés (45-52 %) volt Csongrád, Nógrád, Vas és Zala megyékben.
  • 10 % alatti eseményszám növekmény keletkezett Budapesten.
  • Kismértékű (0-10 %) esetszám csökkenés volt Tolna és Veszprém megyékben.

 


A káresemények megyei alakulásának összehasonlítása 2013-2017.

 

Időjárási hatások

A ténylegesen bekövetkezett tűzesetek vonatkozásában 2017-ban 44 %-os növekedés következett be az előző évhez képest (2016-ban 17532, 2017-ben 25301 tűzeset). 472 alkalommal szándékosan megtévesztő jelzés érkezett, ami 25 %-os emelkedést jelent. A téves jelzések száma nem hasonlítható össze az előző évi eredményekkel, mivel az adatgyűjtés megváltozott a 2017-es évben.

 


A tűzesetek megoszlása 2017. évben

 

 

Tűzesetek

2013

2014

2015

2016

2017

Beavatkozást igénylő esemény

16145

15568

16692

13440

20820

Kiérkezés előtt felszámolt

2488

2544

3006

2799

3258

Szándékosan megtévesztő jelzés

375

271

290

378

472

Téves jelzés

6707

6851

7435

15071

11169

Utólagos jelzés

1548

1425

1356

1293

1223

Összesen

27263

26659

28779

32981

36942

 

 


A tűzesetek megoszlása keletkezési helyszín szerint

 

Dr. Bérczi László tű. ddtbk. előadása nyomán

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 536 látogató olvasta.