Híreink

Mi olvasható a Védelem júniusi számában?

2018. május 15. 08:31

Fő témáink az épületek kiürítésének tervezési kérdései és a szabadtéri fesztiválok, s más nézőpontból folytatjuk a téves jelzések csökkentésének vizsgálatát. Közben a lap 22 cikke sokszínűséget tükröz: porrobbanás, szárazépítés, CO-érzékelők, homlokzatok hőszigetelése, tűzvizsgálat, gyakorlattervezés, Commend – Kommunikáció, ipari gyorsbeavatkozó, vágószerszámok, Construma, felfújható mentőeszközök, rákbetegség és a Római Birodalom tűzoltósága.


Tanulmány

Siménfalvi Zoltán Porrobbanás elleni védelem tervezése – Robbanási nyomás lefúvatása

A Védelem Katasztrófavédelmi Szemle – 2018/2. számában tárgyaltuk a porrobbanás elleni védelem tervezésének porok robbanási tulajdonságaival és a védelmi eszközökkel kapcsolatos ismereteket. A védelmi eszközök között megemlítettük a robbanási nyomás lefúvatásának módszerét, amelynek részleteit a cikksorozat második részében mutatjuk be.

 

Fókuszban

Lengyelfi László Kiürítés és akadálymentesítés

Az építmények elhelyezésénél, építésénél elsődleges szempont a kiürítés feltételeinek biztosítása, beleértve a szomszédos építmények megközelíthetőségére, kiüríthetőségére való hatást is. A tervező felelőssége, hogy az általa készített tervek feleljenek meg a hatályos nem csak tűzvédelmi jogszabályi, szabványi követelményeknek, építési programban megfogalmazott építtetői elvárásoknak, szakmai követelményeknek, gazdaságossági elvárásoknak. Mit jelent ez a gyakorlatban?

 

Decsi György Kiürítési stratégiák a gyakorlatban

A tűzvédelmi tervező egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb feladata egy esetleges épülettűz esetén a ház biztonságos kiürítésének, elhagyásának megtervezése, vagy a benntartózkodás feltételeinek a megteremtése. Már a vázlattervi fázisban, a ház funkciójának és tereinek átlátása, a várható benntartózkodók létszámának becslése és a menekülési képességük meghatározása után az első feladatok közé tartozik a kiürítés megtervezése, a ház elhagyásához – vagy a benntartózkodáshoz – szükséges feltételrendszer felállítása, és a későbbi tervezési fázisokban való érvényesítése.

 

Fenyvesi Zsolt Az építészeti terv és a kiürítés tervezésének kapcsolata

Szerzőnk az alapelvekből kiindulva sorra vette a felmérés, a konzultáció során a kiürítési koncepció fázisában, majd a tervezés folyamatában tisztázandó kérdéseket, a funkciótól függő feltételeket. Ezt követően a különféle épülettípusok kiürítésének fő követelményeit, a tervtartalmi követelményeket és az üzemeltetéshez kapcsolódó tervezői adatszolgáltatást veszi górcső alá.

 

Nagy Katalin Menekülési lépcsőházak, szabadlépcsők kialakítása – hő- és füstelvezetése

Milyen célok és fogalmak vezérlik, határozzák meg a lépcsőházak, szabadlépcsők kialakítását? Mikor lehet füstelvezetést és mikor füstmentesítést alkalmazni a célok elérésére? Az alapkérdések megválaszolása után százéves időutazás négy állomásán gyakorlati megoldások is szemléltetik a megoldási lehetőségeket.

 

Szana Brigitta Kiürítés a tűzvédelmi szabályzatban és a tűzriadó tervben

A használat során a biztonságos üzemvitel és tűz esetén a biztonságos menekülés, menekítés feltételeit kell létrehozni. Amiből ehhez a tűzvédelmi szakembernek dolgozni kellene, és ami a valóságban rendelkezésére áll, az nem mindig van köszönő viszonyban egymással. Szerzőnk konkrét példák sorával veszi számba a kiürítés, menekítési terv és a tűzvédelmi szabályzat buktatóit a gyakorlatban, de a problémák kiemelésével egyben megoldási javaslatokat is tesz.

 

Megelőzés

Gyenge Koppány Fesztiválok tűzvédelme – zenei fesztiválok tűzvédelmi sajátosságai

Magyarország az elmúlt évtizedben fesztivál országgá nőtt. Szinte nincs olyan hétvége, hogy valahol az országban ne lenne kisebb nagyobb zenei fesztivál, szabadtéri rendezvény, sport tömegrendezvény vagy valamely ünnephez kötődő egyéb kulturális esemény. Milyen sajátosságai vannak ezeknek a rendezvényeknek? Ezzel foglakozik szerzőnk, aki egykori tűzoltó parancsnokként és ma a nagy hazai tömegrendezvények tűzvédelmi szakmai vezetőjeként két nézőpontból is látja a megoldandó feladatokat.

 

Mohai Ágota Mobil tűzjelző rendszer – szabadtéri rendezvények védelme

Az elmúlt fél évszázadban egyre népszerűbbek lettek, ezáltal egyre nagyobb területen és létszámmal kerülnek megrendezésre különböző szabadtéri rendezvények, fesztiválok. A közös szórakozás hamar rémálommá válhat, ha vészhelyzetben a pánik eluralkodik, ha a tömegben a megfelelő információ hiányában hisztéria alakul ki. Milyen kötelezettségei és milyen lehetőségei vannak a rendezvények szervezőinek a pánikhelyzetek elkerülésére illetve a veszélyhelyzetben való gyors, célzott intézkedésre?

 

Lestyán Mária Könnyű-e a könnyűszerkezet tervezés? – Szárazépítés

Erre a kérdésre kerestek választ a Construmán immár 16. alakommal megrendezett ROCKWOOL Építészeti és Tűzvédelmi konferencia előadói. Ez azért is aktuális, mert napjaink építészeti megoldásaiban egyre inkább előtérbe kerülnek a könnyűszerkezetes megoldások. Ennek kapcsán felmerül a kérdés; mit is tekintünk könnyűszerkezetnek, illetve könnyű-e az ilyen szerkezetek tervezése?

 

Hidas Zoltán Életmentő érzékelők – CO

A lakásokban bekövetkező káresetek száma magas, s ezek közül a legnagyobb veszélyt a „csendes gyilkosnak” is nevezett szén-monoxid, valamint a tűzesetek során keletkező füst jelenléte okozza. A statisztikai adatok egyértelműen e két veszélyforrást jelölik a lakásokban az emberéletet veszélyeztető legsúlyosabb tényezőnek. Mit tehetünk ellenük? Mit tesznek más országok?

 

Kovács Zoltán A téves jelzések csökkentésének módszerei – tűzátjelzési tapasztalatok 

Az OKF Tudományos Tanácsa és a Védelem Katasztrófavédelmi Szemle március 8-án tartott konferenciát, melyre az IntelliAlarm Zrt. képviseletében mi is felkérést kaptunk az átjelzési szolgáltató szemszögéből bemutatni a jelenlegi helyzetet, valamint megoldási javaslatainkat a téves tűzjelzések csökkentése érdekében. A téma kapcsán több fontos műszaki szempontot és egy szabályozási anomáliát is sikerült azonosítanunk.

 

Szatmári Zoltán Hőszigetelt homlokzati rendszerek tűzterjedése

A homlokzati hőszigeteléseknél nem az egyes alkotók éghetőségét, hanem a rendszer egészét kell vizsgálni és értékelni. Ez a rendszerelvűség sérül, ha egyes komponenseket kicserélnek, ha pontatlanul végzik a kivitelezést. Az ÉMI vizsgálatokon alapuló rendszerek megfelelnek a tűzvédelmi követelményeknek. A végeredményben akkor következik be törés, ha ettől eltérő megoldásokat alkalmaznak – hangsúlyozta szerzőnk.

 

Tűzvizsgálat

Rétközi Ferenc Szakértői napló – Mikroszkóppal a tűz nyomában

Egy kisváros, családi házas környezetében a garázsból kiinduló tűztől leégett a melléképület és a lakóház jelentős része is. Mi történt? Milyen vizsgálati lehetőségek vannak egy a tűzeset után egy hónappal kezdődő vizsgálat során?

 

Tűzoltás- műszaki mentés

Vinkó Kornél Egységes gyakorlattervező program a katasztrófavédelemnél

A katasztrófavédelem állományának továbbképzése során kiemelt jelentőségűek a különféle szakterületi gyakorlatok, amelyek színvonalas végrehajtásához nem csupán a szükséges elméleti ismeretekre, és a valóságos helyzeteket életszerűen szimuláló eszközökre, hanem annak megfelelő szintű tervezésére is szükség van. A tervezésre szolgáló program bevezetésének fázisait mutatja be szerzőnk.

 

Kreutzer András Commend – Kommunikáció a védelem szolgálatában

A mentési erők (rendőrség, mentők, katasztrófavédelem) személyre szabott kommunikációs platformjának segítségével a nagyobb műveletek is jól strukturált, összehangolt módon kezelhetők. A Commend rendszere a sürgősségi szervezetek akciójának minden szakaszában optimális hatékonysággal koordinálja a mentési műveleteket az első riasztástól a bevonulásig. Ilyen rendszert telepítettek a svájci Lausanne városában, ahol évi 2200 vonulással járó bejelentést kezelnek.

 

Pimper László Ultra könnyű ipari gyorsbeavatkozó gépjármű – Egy ötlet evolúciója és megvalósítása

Tűzoltó szakmai körökben általánosan ismert az a törekvés, hogy a hazai önkéntes tűzoltó egyesületeket olyan gyorsbeavatkozó gépjárművekkel szerelnék fel, melyek össztömege a 3,5 tonnát nem haladja meg. Ezek a járművek általában a felszerelések és a létszám kárhelyszínre juttatására használatosak azzal, hogy néhány helyen már készenlétben állnak – rendszerint pick-up alapjárműből kialakított – önálló beavatkozási képességgel rendelkező járművek is. Azt azonban kevesen tudják, hogy a létesítményi tűzoltóságoknál több ilyen (ultra) könnyű ipari gyorsbeavatkozó gépjármű került kialakításra az elmúlt években. A személygépkocsi vezetői (B kategória) engedéllyel vezethető járművek bemutatásával a fejlesztés tapasztalatait igyekszem összefoglalni, ezzel segítve a hasonló kihívásokkal szembesülő szakemberek munkáját.

 

Fórum

Construma – Otthonteremtés és tűzvédelem

Sikerrel zárult a CONSTRUMA Otthonteremtési kiállítás a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban. 18 ország 600 kiállítója vett részt az idei Construmán. A szakma és a nagyközönség megtöltötte az 5 pavilont és a bruttó 44 ezer négyzetméternyi kiállítói területet. Számos konferenciát, köztük a Rockwool Tűzvédelmi konferenciát és több szakmai versenyt is rendeztek a kiállítás idején. A kiállítás néhány tűzvédelmi vonatkozására hívjuk fel a figyelmet.

 

Construma nagydíjas termékek

A HUNGEXPO Zrt. idén is meghirdette kiállítói között a CONSTRUMA Díjat. A díjra azon kiállítók pályázhattak, akik az elmúlt évben új termékkel léptek a piacra. A beérkezett pályázatokat szakemberek alkotta zsűri bírálta el. Ezek közül a zsűri hét terméket díjazott, s ebből kettőt mutatunk be. 

 

Tulok Antal Speciális felfújható mentőeszközök egyedi igények szerint

A HESZTIA Kft. a Folyami Katasztrófavédelem (FOKA) közreműködésével 2018. február 23-án, egyórás vízből mentési szakmai termékbemutatót tartott az MFC International mentéstechnikai eszközeiről a budapesti Boat Show kiállításon.  A fő újdonságokat mutatjuk be.

 

Technika

Laczkó Péter A Holmatro 5000-es sorozatú vágószerszámai

Előző számunkban bemutattuk, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni a műszaki mentésben a vágószerszámoknak? A Holmatro az Interschutz 2015 szakkiállításon mutatta be az 5000-es sorozatú vágószerszámainak első két modelljét. Mostani témánk aktualitását a Holmatro 2017 júliusában bemutatott, az 5000-es sorozatú járművek vágására optimalizált (NCT pengés) vágószerszám család újdonságai adják. Ezek ma már teljesen újratervezett vezérlő markolattal kerülnek használatba.

 

Adorján Attila Új PAC 6x00/8x00 személyi gázdetektor család

Az épületek szerkezetében és a berendezésekben lévő új anyagok égése sokkal gyorsabban zajlik le, mint a 30 évvel ezelőttiek és a műanyagok égése következtében veszélyesebb anyagok kerülnek a környezetbe. Ezek miatt a tűzvédelemben résztvevők – felderítők, beavatkozók, mentendők, tűzvizsgálók  – gyakrabban találkozhatnak mérgező gázokkal/gőzökkel, amelyek érzékelése életmentő lehet.

 

História

Veres György A Római Birodalom tűzoltósága

Az előző részben a tűzoltás feltételeit mutatta be írásunk, most a hivatásos és az önkéntes tűzoltóság kialakulásának és működésének bemutatására vállalkozik szerzőnk.  A kevéssé ismert, de számos tanulsággal szolgáló múlt megismerése és Dr. Roncsik Jenő – akinek dolgozatára épül a cikk – előtti tisztelgés vezette szerzőnket.

 

Védelem Katasztrófavédelmi Szemle – Megrendelhető

Email: szerkesztoseg@vedelem.hu

Vissza

Ezt a hírt eddig 489 látogató olvasta.