Híreink

Magyarország mentő tűzvédelmének szervezetei

2018. március 02. 15:00

2017-ben Magyarország mentő tűzvédelmének szerkezeti struktúrájában lényeges változás nem történt. A diszlokáció javítása érdekében tovább folytatták a korábbi években megkezdett folyamatokat, így az „őrsprogramot”, amelynek keretében további őrsök telepítésének előkészítése zajlott, valamint bővítették a 2014-től működő beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek körét.


 

 

Az ország mentő tűzvédelmi tevékenységét a hivatásos katasztrófavédelmi szervek vonatkozásában

105 HTP és 42 Katasztrófavédelmi Őrs hajtotta végre.

Az őrs program keretében a zöld mezős beruházások útján létesülő őrsök létesítmény kialakításának előkészítése zajlott, ezért 2017. évben újabb katasztrófavédelmi őrs nem kezdte meg működését, így továbbra is összesen 42 őrs lát el mentő-tűzvédelmi feladatokat.

A készenléti szolgálat megfelelő ellátása, a készenléti szerek szakszerű és biztonságos üzemeltetéséhez az elmúlt évben 54 db új gépjárműfecskendőt és 3 db új magasból mentő járművet kaptak a hivatásos tűzoltóságok. Ezzel a gépjárműpark állapotának javítása tovább folytatódott.

 

60 Önkormányzati tűzoltóság

Továbbra is 60 ÖTP működik Magyarországon, amelyek elsődleges működési körzetéhez (EMK) összesen 542 település tartozik, ahol több mint 1,1 millió állampolgár mentő tűzvédelméről gondoskodnak. Az ÖTP-k által védett települések 75%-át 20 percen túl és 46%-át 25 percen túl érik el hivatásos egységek.

 

66 Létesítményi tűzoltóság

Az LTP-k közül 13 főfoglalkozású LTP-ként, 53 pedig alkalomszerűen igénybe vehető LTP-ként működik.

 

602 Önkéntes tűzoltó egyesület

2017-ban is sikeresen folytattuk az önkéntes tűzoltó egyesületek (ÖTE) mentő tűzvédelmi szerepvállalásának növelését. Az előző évhez képest 46-tal, 602-re emelkedett az együttműködési megállapodást kötő ÖTE-k száma. 2017-ben újabb 8 beavatkozó ÖTE indult el és végez önálló tevékenységet a vállalt területén, azonban 1 korábbi beavatkozó ÖTE (Pécs) beszüntette működését. Ezzel összességében 39-ről 46-ra nőt a beavatkozó ÖTE-k száma, ami jelentősen hozzájárul a mentő tűzvédelmi lefedettség javításához.

 

Dr. Bérczi László tű. ddtbk. előadása alapján

 

 

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 722 látogató olvasta.