Híreink

Nemzetközi tűzvizsgálati konferencia Budapesten

2017. június 05. 09:23

Tizenöt ország szakembereinek részvételével megalakult a Nemzetközi Tűzoltószövetség, a CTIF tűzvizsgálati munkacsoportja. Június elsején és másodikán Budapesten, a tavalyi, budapesti tűzvizsgálói konferencián elfogadott közös nyilatkozat, valamint az azt követő CTIF elnökségi döntés alapján ismét hazánkban üléseztek a szakemberek.


A rendezvényen résztvevő amerikai, belga, brit, bolgár, cseh, dán, észt, fehérorosz, francia, iráni, lengyel, litván, román, szlovák és magyar szakértőket dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató köszöntötte.

Megnyitójában a tűzmegelőzés, a tűzoltás és a tűzvizsgálat egységét emelte ki, ahol a tűzvizsgálat nagyon sok visszacsatolásra, kontrollra ad lehetőséget. Kiemelte, hogy a tűzvizsgálat célja a szakmai tapasztalatok megszerzése, a szakértői munkával a bűnügyi eljárásokat támogatása. Ebben a közös célban sok segítséget jelenthet a tapasztalatcsere, a munka színvonalának emeléséért alárendelt együttműködés.

A tűzvédelemnek a hazai katasztrófavédelem rendszerében játszott szerepéről és a tűzvizsgálat helyzetéről dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő tartott előadást. Kiemelte, hogy a tavalyi tűzvizsgálói konferenciát követően a CTIF tavaly szeptemberi küldöttértekezletén támogatták a tűzvizsgálati munkacsoport létrehozásáról szóló javaslatot.

A hazai eredményekre kitérve ismertette: az új eljárási rendet, amely három szinten kezeli az eseteket, s ezzel ismét minden tűzről van információja a vezetésnek. A bonyolultabb esetek vizsgálatára létrehozták az országos tűzvizsgálói csoportot, egységesítették a tűzvizsgálati felszereléseket, a helyszíni szemle eljárásrendjét és a tűzvizsgálók részére tréningeket szerveztek, amely kiterjedt a meghallgatás taktikai elemeire, a kommunikációs tréningre és az USA képzés erejéig, a nemzetközi tapasztalatok megismerésére.

A civil szakértők képzését is gyakorlatorientált módon szervezték újjá, s a hivatásos tűzvizsgálók is félévente vesznek részt továbbképzésen, miközben a műveletelemzés is feladatukat képezi.

Fontosnak nevezte, hogy a munkacsoport tegyen ajánlásokat az eljárási rend, a technikai eszközök és a képesítési követelmények egységesítésére.

A következő előadásban Érces Gergő tű. százados, az innovatív tűzvédelmi mérnöki módszereket bemutatva magasra tette a mércét. A zárttéri tüzek vizsgálata kapcsán megállapította, hogy az épület, ember, tűz hármasából, az első és a harmadik befolyásolható mérnöki módszerekkel. Az egész komplex rendszer csak egyben vizsgálható, s ugyan ma még csak a végét, a bekövetkezett tüzet vizsgáljuk, a vizsgálatnak vissza kellene hatnia a megelőzésre, s meg kellene „előznie”. Megállapítása szerint a tűz és füstmodellekkel történő elemzéseket, s az ebből következő tűzmegelőzési intézkedéseket a valós tűzeseti tapasztalatokkal rendelkező tűzvizsgálóknak kellene végezniük. Ebben foglalható talán össze a preventív tűzvizsgálat, tűzvizsgálati prevenció alcíme. Megállapítása szerint az épületinformációs modellezés, valós tűztesztek alapján végzett komplex szimulációk (ebbe a tűzvizsgálók bevonása) és a két eredmény összevetése (validálása) a megbízhatóság záloga. Ugyan nem emelte ki, de sajnos ma ezek szinte egyik eleme sem biztosított.

A jövőt felvázolva megemlítette a tűzjelzők által tárolt, a TMMK és az okos épületek információinak felhasználását és ezek eredményeinek beépítését a tűzmegelőzésbe.  Mindehhez komplex adatbázisra lesz szükség. Megemlítette az FKI-n ezzel kapcsolatban tervezett kísérletet, ahol az EU-s okos város programhoz csatlakozva kívánnak eredményeket elérni.

Mihalik Béla r. őrnagy előadásában bemutatta azt a képzést, amelynek keretében a tűzvizsgálatot végző tűzoltók kriminalisztikai ismereteket tanulhatnak, kitérve a helyszíni szemle, a nyomrögzítés módszereire. Ebből a szempontból jelentős előrelépés volt a szakszerűen rögzített minták elemzési feltételeinek megteremtése.

A magyarországi tűzvizsgálatról Fentor László tű. alezredes, országos tűzvizsgáló adott tájékoztatást. Bemutatta a képzési rendszert, azokat a kompetenciákat, eszközöket és eljárásokat, amelyekkel a hazai tűzvizsgálóknak rendelkezniük kell. Konkrét tűzesetek tapasztalatainak elemzésével bemutatta azt a munkát, amelyet az elmúlt időszakban végeztek. Ugyancsak tájékoztatta a jelenlévőket a hazai tűzvizsgálat megindításának okaival kapcsolatos statisztikai összegzésekről. Előadásában láthatóan a konferencia fő célkitűzéseinek megalapozására törekedett.

A külföldi előadások során a hallgatók egy raktártűz megismerkedhettek a cseh tűzvizsgálati eljárással, a szlovák tűzvizsgálati laboratórium munkájával, az amerikai Nemzeti Tűzvédelmi Szövetség a tűzvizsgálatának irányelvével és a francia tűzvizsgálat történetével.

A további tapasztalatokról az elhangzott előadások részleteiről, terveink szerint, beszámolunk. 

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 408 látogató olvasta.


 

Kapcsolódó képek: